Върховен касационен съд

ВКС върна на АСНС за ново разглеждане делото за лъжесвидетелстване срещу Румяна Ж. – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич

С Решение № 54/01.07.2020 г. по наказателно дело № 50/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивно решение № 45/22.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 230/ 2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, от стадия на съдебното заседание. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Делото е образувано по касационна жалба на Румяна Ж.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юли

01.07.2020 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 355/2020 г. (известно като мегаделото за източване на над 14,5 млн. лева от САПАРД), І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева Делото е образувано по протест срещу решението от 27.02.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). С присъда от 30.05.2017 г. по н.о.х.д. № 770/2014 г. Специализираният наказателен съд признава за невиновни и оправдава Марио Н.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове