Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС Цвета Таскова, предизвикала катастрофа с автобус през 2018 г. на магистрала „Тракия“, ще изтърпява наказание от 4 години „лишаване от свобода“

С Решение № 60158/15.10.2021 г. по наказателно дело № 564/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение № 10007/22.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 657/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС). Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. Делото е образувано по касационна жалба на защитника на Цвета Таскова срещу решението по в.н.о.х.д. № 657/2020 г.

Още ...

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Любен Уйчев, ударил през 2018 г. с микробуса си на тротоар в гр. Златоград 13-годишно момче и причинил по непредпазливост смъртта му

С Решение № 60136/13.10.2021 г. по наказателно дело № 528/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение № 260063/02.12.2020 г. на Апелативен съд – Пловдив по в.н.о.х.д. № 461/2020 г. Решението не подлежи на обжалване. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любен Уйчев и на частните обвинители срещу решението на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Смолян.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове