Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

20.09.2021 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 564/2021 г. (срещу Цвета Т., предизвикала катастрофа с автобус през 2018 г. на магистрала „Тракия“, при която загиват 6 души, а 17 са ранени), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимата срещу въззивното решение от 22.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 657/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС). С присъда от 30.

Още ...

ВКС потвърди оправдаването на подсъдимите за взрива във военното поделение в Челопечене през 2008 г.

С Решение № 205/08.09.2021 г. по наказателно дело № 874/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 18.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2019 г. на Военно-апелативния съд. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по протест срещу решението на въззивния съд, с което е потвърдена оправдателната присъда на Софийския военен съд. С нея Мирослав Митов е признат за невиновен за това, че в периода от 08.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове