Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

21.06.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 340/2021 г. (срещу Десислава И., Биляна П. и Петко Д. за подкуп в големи размери), І наказателно отделение, докладчик: Ружена Керанова Делото е образувано по протест и жалби на Десислава И., Биляна П. и Петко Д. срещу въззивната присъда от 06.07.2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд. С първоинстанционната присъда:

Още ...

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с изпълнителното производство

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС на тълкувателно решение по следните въпроси: 1) Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение – ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове