Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

09.11.2020 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 662/2020 г. (за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.), І н. о., докладчик: Валя Рушанова Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П., както и касационна жалба на частните обвинители и граждански ищци, срещу присъдата от 09.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 354/2019 г. на Апелативен съд – Варна, с която подсъдимият Нено С.

Още ...

Съдийската колегия прие декларация по повод недопустимо изявление срещу съдебен състав на ВКС от заместник-председателя на 44-то Народно събрание Валери Симеонов

След предложения от Екипа за реакция при възникване на криза и от председателя на Върховния касационен съд Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие декларация по повод изявление на Валери Симеонов – заместник председател на 44-то Народно събрание на Република България и председател на ПП „Национален фронт за спасение на България“, за в. „24 часа“, публикувано на 24.10.2020 г., и обръщение на Съюза на съдиите в България от 28.10.2020 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове