Върховен касационен съд

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия

С Тълкувателно решение № 1/2021 от 01.08.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт не е ограничена от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума на исковата молба.

Още ...

Петчленен състав на ВКС и ВАС отхвърли жалбата на Бойко Атанасов срещу решението на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите

С Решение № 1/21.07.2022 г. по гр. д. № 18/2022 г. петчленен състав на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд отхвърля жалбата на Бойко Атанасов – кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, срещу решението от 11.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите, с което за избран член на ВСС е обявен Петко Петков.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове