Върховен касационен съд

Пленумът на ВКС предлага съдът да преустанови работата с Единната информационна система на съдилищата от 02.08.2021

На 28.07.2021 г. бе проведено чрез видеоконферентна връзка заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за обсъждане на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии, свързано с използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Със 75 гласа „за“ от участвалите в заседанието 81 върховни съдии (при 6 гласа „против“) Пленумът на Върховния касационен съд прие решение, с което предлага на председателя на ВКС:

Още ...

ВКС потвърди оправдателната присъда за студента Траян Димитров, обвинен в хулиганство заради изписването на Паметника на Съветската армия на надписа Refugees welcome Le Pen go home („Добре дошли, бежанци! Льо Пен, отивай си вкъщи!“)

С Решение № 73/26.07.2021 г. по наказателно дело № 259/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата от 12.10.2020 г. на Софийския градски съд (СГС) по в.н.о.х.д. № 2843/2020 г. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда. С присъда на Софийския районен съд подсъдимият Траян Димитров е признат за виновен в извършването на 15.11.2018 г. на престъпление по чл.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове