Върховен касационен съд

ВКС реши окончателно делото за собствеността на „Царска Бистрица“

С Решение № 76/12.10.2020 г., постановено по гражданско дело № 1475/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд реши: Отменя въззивно решение № 1834/25.07.2017 г. по в.гр.д. № 904/2015 г. на Софийския апелативен съд в частта, потвърждаваща решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено по отношение на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок, че Република България е собственик на поземлен имот с идентификатор … по кадастралната карта на гр.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

12.10.2020 г., 9.45 ч., зала № 22 – наказателно дело № 506/2020 г. (срещу Михаил С. за опетняване на знамето на Република България пред Съдебната палата в София), І-во наказателно отделение, докладчик: Евелина Стоянова Делото е образувано по жалба на подсъдимия срещу решението от 06.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 466/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). С присъда от 18.07.2019 г. по н.о.х.д. № 267/2019 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Михаил С.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове