Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“

С Решение № 86/27.05.2022 г. по наказателно дело № 358/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 329/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението е окончателно. Делото е образувано по касационен протест срещу въззивния акт на АСНС, с който е потвърдена присъда на Специализирания наказателен съд. С нея Евгени Крусев е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.

Още ...

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото за убийството на Стефан Я. в ж. к. „Люлин“ през 2018 г. с подсъдими Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия

С Решение № 34/23.05.2022 г. по наказателно дело № 844/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1261/2020 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на САС. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по жалби на подсъдимите срещу решението на САС, с което е потвърдена присъда на Софийския градски съд (СГС). С нея Мария В.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове