Върховен касационен съд

ВКС потвърди наказанието от 17 г. „лишаване от свобода“ на Веселина Гинева за убийството през 2014 г. на бившия ú съпруг в бургаския ж. к. „Лазур“ и тегленето на пенсията му след неговата смърт

С Решение № 46/02.04.2021 г.  по наказателно дело № 17/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението на Апелативен съд – Бургас по в.н.о.х.д. № 165/2020 г., като оправдава подсъдимата Веселина Гинева по обвинението по чл. 116, ал. 1, т. 7 НК. Оставя в сила решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване. ​ Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Още ...

ВКС върна за ново разглеждане на АСНС делото срещу Росен Ч. за участие в престъпен сговор и за набиране и използване на хора за развратни действия

С Решение № 64/29.03.2021 г. по наказателно дело № 121/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата по в.н.о.х.д. № 640/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание. Делото е образувано по протест и по жалба на подсъдимия Росен Ч. срещу въззивната присъда, с която частично е отменена присъдата по н.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове