Върховен касационен съд

След предварителна заявка журналисти ще могат да присъстват в съдебната зала по време на заседанието по търговското дело, свързано с потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.

По повод на проявения от медиите интерес съдебният състав на Върховния касационен съд (ВКС) по търговско дело № 199/2019 г. реши по време на насроченото за 01.06.2020 г. от 9.00 ч. (зала № 16) заседание по делото да бъдат допуснати заявилите желание да присъстват в съдебната зала репортери, при спазване на съответните здравни мерки. Заявка за достъп до съдебната зала журналистите могат да изпратят на електронна поща rgeorgieva@vks.bg до 16.00 ч.

Още ...

Минимално намаление при постъплението на дела и неравномерна натовареност показват данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019

В страницата в интернет на Върховния касационен съд (ВКС) – секция „За съда“, „Анализи и доклади“, са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2019 г., приет от Пленума на съда на 26.05.2019 г., и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26.05.2019 г. В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2019 г. се отбелязва съвсем леко и незадоволително понижение на натовареността по отношение на броя постъпващи дела.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове