Върховен касационен съд

ВКС потвърди решението на САС по делото за причиняване на смъртта на Деница Ч. и Петрина Х. при срутването на сграда на ул. „Алабин“ в София през 2006 г.

С Решение № 32/07.05.2021 г. по наказателно дело № 68/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 321/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не може да се обжалва. Делото е образувано по протест и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2065/2016 г. на Софийския градски съд. С нея подсъдимите Георги Кирчев – собственик на сграда в гр.

Още ...

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г. се сочи отчетената и от Европейската комисия бързина на правораздаването във ВКС, отбелязва се намаляване на броя на постъпилите и решените дела в съдилищата

В страницата в интернет на Върховния касационен съд (ВКС) – Секция „За съда“, „Анализи и доклади“, са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2020 г., приет от Пленума на съда на 20.04.2021 г., и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г., внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 29.04.2021 г. В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2020 г. се посочва, че към 1 януари 2020 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове