Върховен касационен съд

С тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1 от 24 януари 2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2018 г., с което се ревизират (обявяват за загубили сила изцяло или отчасти) 42 постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г. Тълкувателното дело е образувано с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г.

Още ...

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Велико Търново по делото срещу Валентин Маринов за причиняването през 2017 г. на смъртта на 18-годишния Алекс от гр. Бяла

С Решение № 60201/10.01.2022 г. по наказателно дело № 517/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението Апелативен съд – Велико Търново (АС – Велико Търново) по в.н.о.х.д. № 237/2020 г. Решението не подлежи на обжалване. Производството е образувано по протест и по жалба на частните обвинители и граждански ищци. Делото се разглежда за трети път от ВКС. С присъда от 14.11.2018 г. на Окръжен съд – Русе Валентин Маринов е признат за виновен в това, че на 08.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове