Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Решения по дела, свързани с корупционни престъпления

Дела, свързани с корупционни престъпления: списък дела

PDF Решения, постановени по корупционни дела през 2019 г.

PDF Решения, постановени по корупционни дела през 2018 г.


PDF Решение № 146/17.11.2020 г. по наказателно дело № 475 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 151/17.11.2020 г. по наказателно дело № 684 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 137/27.10.2020 г. по наказателно дело № 682 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 125/30.10.2020 г. по наказателно дело № 454 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 107/01.10.2020 г. по наказателно дело № 372 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 131/29.09.2020 г. по наказателно дело № 579 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 77/14.09.2020 г. по наказателно дело № 102 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 131/30.07.2020 г. по наказателно дело № 569 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 76/27.07.2020 г. по наказателно дело № 210 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 54/01.07.2020 г. по наказателно дело № 50 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 91/29.06.2020 г. по наказателно дело № 335 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 65/12.06.2020 г. по наказателно дело № 174 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 58/02.06.2020 г. по наказателно дело № 156 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 38/10.06.2020 г. по наказателно дело № 48 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 66/26.05.2020 г. по наказателно дело № 213 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 236/11.05.2020 г. по наказателно дело № 1005 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 28/16.04.2020 г. по наказателно дело № 36 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 35/05.05.2020 г. по наказателно дело № 692 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 5/21.04.2020 г. по наказателно дело № 1229 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 163/05.03.2020 г. по наказателно дело № 627 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 7/20.02.2020 г. по наказателно дело № 1108 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 261/19.02.2020 г. по наказателно дело № 1126 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 15/18.02.2020 г. по наказателно дело № 952 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 17/18.02.2020 г. по наказателно дело № 1156 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 227/12.02.2020 г. по наказателно дело № 971 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 146/05.02.2020 г. по наказателно дело № 653 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 244/05.02.2020 г. по наказателно дело № 970 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 229/28.01.2020 г. по наказателно дело № 1007 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 191/16.01.2020 г. по наказателно дело № 732 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 224/15.01.2020 г. по наказателно дело № 805 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 187/19.12.2019 г. по наказателно дело № 794 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 173/18.12.2019 г. по наказателно дело № 735 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 223/21.11.2019 г. по наказателно дело № 972 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 216/02.12.2019 г. по наказателно дело № 916 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 158/11.11.2019 г. по наказателно дело № 626 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 182/11.11.2019 г. по наказателно дело № 767 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 137/11.11.2019 г. по наказателно дело № 526 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 154/14.10.2019 г. по наказателно дело № 563 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 19/01.10.2019 г. по наказателно дело № 1223 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 176/07.10.2019 г. по наказателно дело № 757 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 162/03.10.2019 г. по наказателно дело № 670 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 18/16.09.2019 г. по наказателно дело № 1228 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 73/12.07.2019 г. по наказателно дело № 228 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 126/23.07.2019 г. по наказателно дело № 430 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 127/11.07.2019 г. по наказателно дело № 536 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 136/04.07.2019 г. по наказателно дело № 527 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 285/05.07.2019 г. по наказателно дело № 1053 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 123/27.06.2019 г. по наказателно дело № 475 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 83/29.05.2019 г. по наказателно дело № 217 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 267/30.05.2019 г. по наказателно дело № 1029 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 78/15.04.2019 г. по наказателно дело № 178 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 25/22.03.2019 г. по наказателно дело № 44 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 4/03.04.2019 г. по наказателно дело № 1142 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 30/19.03.2019 г. по наказателно дело № 65 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 34/28.02.2019 г. по наказателно дело № 43 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 22/13.03.2019 г. по наказателно дело № 7 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 236/11.03.2019 г. по наказателно дело № 910 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 5/11.02.2019 г. по наказателно дело № 1152 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 24/07.02.2019 г. по наказателно дело № 1087 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 255/28.12.2018 г. по наказателно дело № 856 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 265/27.12.2018 г. по наказателно дело № 1084 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 276/14.12.2018 г. по наказателно дело № 1128 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 116/13.12.2018 г. по наказателно дело № 380 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 224/12.11.2018 г. по наказателно дело № 771 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 198/26.10.2018 г. по наказателно дело № 658 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 179/07.12.2018 г. по наказателно дело № 617 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 190/29.11.2018 г. по наказателно дело № 802 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 201/13.11.2018 г. по наказателно дело № 760 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 228/06.11.2018 г. по наказателно дело № 857 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 196/17.10.2018 г. по наказателно дело № 294 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 150/09.10.2018 г. по наказателно дело № 657 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 169/09.10.2018 г. по наказателно дело № 631 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 170/04.10.2018 г. по наказателно дело № 647 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 149/02.10.2018 г. по наказателно дело № 654 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 186/27.09.2018 г. по наказателно дело № 614 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 108/21.08.2018 г. по наказателно дело № 422 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 152/23.07.2018 г. по наказателно дело № 445 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 112/09.08.2018 г. по наказателно дело № 415 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 59/19.07.2018 г. по наказателно дело № 51 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 77/16.07.2018 г. по наказателно дело № 118 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 135/12.07.2018 г. по наказателно дело № 301 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 165/10.07.2018 г. по наказателно дело № 465 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 115/04.07.2018 г. по наказателно дело № 487 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 91/04.07.2018 г. по наказателно дело № 165 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 48/29.06.2018 г. по наказателно дело № 1298 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 150/26.06.2018 г. по наказателно дело № 558 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 81/13.06.2018 г. по наказателно дело № 286 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 120/12.06.2018 г. по наказателно дело № 397 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 54/12.06.2018 г. по наказателно дело № 167 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 62/23.05.2018 г. по наказателно дело № 1253 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 93/24.04.2018 г. по наказателно дело № 306 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 28/24.04.2018 г. по наказателно дело № 1222 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 52/23.04.2018 г. по наказателно дело № 56 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 306/16.04.2018 г. по наказателно дело № 966 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 311/11.04.2018 г. по наказателно дело № 1044 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 56/03.04.2018 г. по наказателно дело № 122 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 173/02.04.2018 г. по наказателно дело № 888 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 39/30.03.2018 г. по наказателно дело № 1310 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 66/29.03.2018 г. по наказателно дело № 191 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 35/27.03.2018 г. по наказателно дело № 21 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 33/15.03.2018 г. по наказателно дело № 36 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 38/13.03.2018 г. по наказателно дело № 1295 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 215/07.03.2018 г. по наказателно дело № 1016 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 307/06.03.2018 г. по наказателно дело № 1116 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 247/27.02.2018 г. по наказателно дело № 741 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 187/20.02.2018 г. по наказателно дело № 731 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 231/25.01.2018 г. по наказателно дело № 1144 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 180/23.01.2018 г. по наказателно дело № 571 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 295/19.01.2018 г. по наказателно дело № 1137 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 290/12.01.2018 г. по наказателно дело № 974 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 181/08.01.2018 г. по наказателно дело № 818 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 213/18.12.2017 г. по наказателно дело № 813 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 281/13.12.2017 г. по наказателно дело № 1052 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 219/07.12.2017 г. по наказателно дело № 939 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 155/06.12.2017 г. по наказателно дело № 573 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 153/17.11.2017 г. по наказателно дело № 589 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 183/28.11.2017 г. по наказателно дело № 535 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 235/13.11.2017 г. по наказателно дело № 825 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 203/06.11.2017 г. по наказателно дело № 598 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 246/16.11.2017 г. по наказателно дело № 885 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 163/16.11.2017 г. по наказателно дело № 937 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 169/04.10.2017 г. по наказателно дело № 608 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 168/28.09.2017 г. по наказателно дело № 455 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 62/22.08.2017 г. по наказателно дело № 8 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 176/22.08.2017 г. по наказателно дело № 302 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №183/17.07.2017 г. по наказателно дело № 508 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №102/12.07.2017 г. по наказателно дело № 439 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 54/27.06.2017 г. по наказателно дело № 53 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 114/26.06.2017 г. по наказателно дело №425 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 122/23.06.2017 г. по наказателно дело №282 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №93/05.06.2017 г. по наказателно дело №316 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №152/02.06.2017 г. по наказателно дело №325 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №73/29.05.2017 г. по наказателно дело №222 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №96/26.05.2017 г. по наказателно дело №160 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №70/22.05.2017 г. по наказателно дело №258 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №99/18.05.2017 г. по наказателно дело №117 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №92/03.05.2017 г. по наказателно дело №192 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №102/27.04.2017 г. по наказателно дело №198 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №57/19.04.2017 г. по наказателно дело №161 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №88/07.04.2017 г. по наказателно дело №105 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №65/07.04.2017 г. по наказателно дело №84 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №64/07.04.2017 г. по наказателно дело №158 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №61/27.03.2017 г. по наказателно дело №78 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение №33/08.02.2017 г. по наказателно дело №25 по описа на ВКС за 2017 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура