Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Решения по дела, свързани с организирана престъпност

Дела, свързани с организирана престъпност: списък дела

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2019 г.

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2018 г.


PDF Решение № 103/19.10.2020 г. по наказателно дело № 421 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 105/24.08.2020 г. по наказателно дело № 355 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 93/14.07.2020 г. по наказателно дело № 137 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 78/17.07.2020 г. по наказателно дело № 231 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 80/30.06.2020 г. по наказателно дело № 255 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 50/04.06.2020 г. по наказателно дело № 125 по описа на ВКС за 2020 г.

PDFРешение № 32/16.04.2020 г. по наказателно дело № 95 по описа на ВКС за 2020 г.

PDFРешение № 15/14.05.2020 г. по наказателно дело № 999 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 222/09.03.2020 г. по наказателно дело № 1024 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 33/04.03.2020 г. по наказателно дело № 652 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 13/02.03.2020 г. по наказателно дело № 1059 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 15/24.02.2020 г. по наказателно дело № 1027 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 9/14.02.2020 г. по наказателно дело № 1150 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 16/18.02.2020 г. по наказателно дело № 1099 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 239/27.01.2020 г. по наказателно дело № 694 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 255/27.12.2019 г. по наказателно дело № 1088 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 160/19.11.2019 г. по наказателно дело № 583 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 170/09.10.2019 г. по наказателно дело № 723 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Протокол-Р № 161/18.09.2019 г. по наказателно дело № 870 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 149/18.09.2019 г. по наказателно дело № 490 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 91/26.08.2019 г. по наказателно дело № 192 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 21/12.08.2019 г. по наказателно дело № 1136 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 117/10.07.2019 г. по наказателно дело № 390 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 61/01.04.2019 г. по наказателно дело № 136 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 60/09.04.2019 г. по наказателно дело № 235 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 40/14.03.2019 г. по наказателно дело № 53 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 244/13.02.2019 г. по наказателно дело № 832 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 20/08.02.2019 г. по наказателно дело № 1024 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 201/05.02.2019 г. по наказателно дело № 793 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 176/26.10.2018 г. по наказателно дело № 744 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 172/03.10.2018 г. по наказателно дело № 706 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 173/11.10.2018 г. по наказателно дело № 576 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 160/10.10.2018 г. по наказателно дело № 551 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 178/09.10.2018 г. по наказателно дело № 666 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 153/12.09.2018 г. по наказателно дело № 531 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 108/21.08.2018 г. по наказателно дело № 422 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 142/05.07.2018 г. по наказателно дело № 450 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 134/07.06.2018 г. по наказателно дело № 441 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 110/05.06.2018 г. по наказателно дело № 336 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 287/26.04.2018 г. по наказателно дело № 583 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 269/27.02.2018 г. по наказателно дело № 946 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 291/23.02.2018 г. по наказателно дело № 1048 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 195/12.02.2018 г. по наказателно дело № 999 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 17/29.01.2018 г. по наказателно дело № 1270 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 281/13.12.2017 г. по наказателно дело № 1052 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 234/01.12.2017 г. по наказателно дело № 407 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 134/09.11.2017 г. по наказателно дело № 597 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 218/07.11.2017 г. по наказателно дело № 707 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 210/16.10.2017 г. по наказателно дело № 740 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 177/08.08.2017 г. по наказателно дело № 114 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 113/26.07.2017 г. по наказателно дело № 459 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 198/07.07.2017 г. по наказателно дело № 363 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 184/03.07.2017 г. по наказателно дело № 542 по описа на ВКС за 2017 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура