Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Председатели на Върховния касационен съд

История на ВКС: История на съда

Сергей Иванович Лукиянов (1834 – 1905)

Председател на Върховния съд от 1878 до 1879 г.
Завършил право в Москва, специализирал в Германия, бил е юрист в Императорската канцелария по законодателни въпроси. Лукиянов е една от важните фигури във Временното руско управление. Като председател на специалната юридическа комисия за изработване на съдоустройството и съдопроизводството в България е участвал в написването на „Първоначален проект за органически устав за държавно устройство на Княжество България”. Бил е член на Учредителното събрание в Търново с право на съвещателен глас

Д-р Димитър Панайотов Греков (1847 – 1901)

Председател на Върховния съд през 1879 г.
Завършил право в Париж, доктор по право на университета в Екс ан Прованс, участник в изработването на Търновската конституция, министър на правосъдието в първото правителство на Тодор Бурмов и в правителството на митрополит Климент, член на депутацията по избирането на нов български княз, лидер на Консервативната партия и председател на първия Адвокатски съвет

Христо Тодоров Стоянов (1845 – 1895)

Председател на Върховния съд от 1879 до 1880 г.
Председател на Върховния касационен съд от 1887 до 1895 г. Завършил право в Московския университет, министър на правосъдието в правителството на Драган Цанков, министър на външните работи и изповеданията в правителството на митрополит Климент, три пъти народен представител, водеща фигура във формирането на Юридически факултет при Висшето училище в София

Порфирий Христофорович Стаматов (1840 – 1925)

Председател на Върховния съд и на Върховния касационен съд от 1880 до 1886 г.
Завършил право в Новорусийския университет в Одеса, магистър по углавно право, министър на правосъдието в правителството на ген. Казимир Ернрот, след завръщането му в Русия член на Съдебната палата в Тифлис, Саратов и Одеса

Христо Димитров Павлов (1841 – 1914)

Председател на Върховния касационен съд от 1896 до 1907 г.
Завършил право в Новорусийския университет в Одеса, председател на Пловдивския и на Софийския апелативен съд, народен представител в 5-то Велико народно събрание, сътрудник в юридическата периодика

Д-р Петър Иванов Данчев (1857 – 1913)

Председател на Върховния касационен съд от 1907 до 1913 г.
Завършил право и защитил докторантура в Германия, министър на правосъдието в правителствата на Тодор Иванчов и на ген. Рачо Петров, председател на Пловдивския апелативен съд, почетен доктор на Женевския университет

Васил Х. Маринов (1856 – 1939)

Председател на Върховния касационен съд от 1913 до 1927 г.
Завършил право в Новорусийския университет в Одеса, кандидат на правните науки, съдия и прокурор в Софийския окръжен съд, съдия във Върховния касационен съд, почетен член на Сдружението на българските съдии, доцент във Висшето училище в София, награден с офицерски кръст от ордена „Св. Александър”

Ангел Димитров Карагьозов (1875 – 1961)

Председател на Върховния касационен съд от 1927 до 1938 г.
Завършил право в Тулуза, съдия от 1899 г., министър на правосъдието в правителствата на Андрей Тошев и на Георги Кьосеиванов, редактор на сп. „Юридическа мисъл”

Д-р Димитър Христов Протич (1874 – 1945)

Председател на Върховния касационен съд от 1938 до 1942 г.
Завършил право в Хайделберг, съдебен служител и нотариус, председател на Кюстендилския окръжен съд, прокурор на отделение във Върховния касационен съд, награден с ордена „Св. Александър”

Владимир Николов Аврамов (1880 – 1963)

Председател на Върховния касационен съд от 1942 до 1944 г.
Завършил право в Софийския университет, съдия в Бургаския и Варненския окръжен съд, подпредседател на Софийския апелативен съд, министър на железниците, пощите и телеграфите, главен прокурор при Върховния касационен съд

Найден Николов Курдаланов (1884 – 1959)

Председател на Върховния касационен съд от 1944 до 1946 г.
Завършил право в Софийския университет, адвокат, подпредседател на Софийския адвокатски съвет, защитник на подсъдими в процеси по Закона за защита на държавата. От 1946 до 1954 г. е извънреден и пълномощен посланик на НРБ в СССР и Финландия със седалище в Москва и Лондон, Великобритания. От 1954 до 1959 г. е главен арбитър.

Александър Божилов Папанчев (1887 – 1963)

Председател на Върховния касационен съд от 1946 до 1948 г.
Завършил право в Женевския университет и френска филология във Франция, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни, адвокат, съдия в Ломския окръжен съд, зам.-председател на Лигата за правата на човека в България, подпредседател на Висшия адвокатски съвет, преводач на правни статии

Борис Лозанов Кьосев (1888 – 1967)

Председател на Върховния съд от 1947 до 1953 г.
Завършил право в Софийския университет, участник в Балканската и Първата световна война, прокурор във Върховния касационен съд, председател на Съюза на българските съдии, председател на Трети върховен състав на Народния съд, два пъти народен представител

Никола Дочев Цветковски (1905 – 1976)

Председател на Върховния съд от 1953 до 1962 г.
Завършил право в Софийския университет, адвокат, защитник на подсъдими по дела по Закона за защита на държавата, народен обвинител в процесите на Народния съд, прокурор на Въоръжените сили, заместник главен прокурор на НРБ, инициатор за създаването на годишните сборници със съдебна практика на Върховния съд, главен редактор на сп. „Социалистическо право”

Ангел Смилев Велев (1917 – 1987)

Председател на Върховния съд от 1962 до 1981 г.
Завършил право в Софийския университет, народен обвинител в състава на Народния съд, съдия и окръжен прокурор в Благоевград, заместник главен прокурор на НРБ, два пъти народен представител, учредител и заместник председател на Съюза на юристите в България

Иван Велинов Митов (1931-2018)

Председател на Върховния съд от 1981 до 1990 г.
Завършил право в Софийския университет, доцент, преподавател по вещно право в Софийския университет, специализант в Берлин и Лайпциг, кандидат на юридическите науки, заместник министър на правосъдието, народен представител, председател на Съюза на юристите в България, главен редактор на сп. „Социалистическо право”

Димитър Христов Лозанчев (1927 – 2011)

Председател на Върховния съд от 1990 до 1992 г.
Завършил право в Софийския университет, адвокат, съдия и прокурор, хоноруван асистент в Юридическия факултет на Софийския университет

Румен Петров Янков (1942 – 2010)

Председател на Върховния съд от 1994 до 1996 г. и председател на Върховния касационен съд от 1996 до 2000 г.
Завършил право в Софийския университет, прокурор и съдия, председател на отделение и заместник председател във Върховния касационен съд, съдия в Конституционния съд и негов председател

Иван Тодоров Григоров (1945 - 2017)

Председател на Върховния съд от 1992 до 1994 г. и председател на Върховния касационен съд от 2000 до 2007 г.
Завършил право в Софийския университет, адвокат и съдия, член на Научно-методическия кабинет на адвокатската колегия, председател на управителния съвет на Националния институт на правосъдието, конституционен съдия

Лазар Георгиев Груев (1956)

Председател на Върховния касационен съд от 2007 до 2014 г.
Завършил право в Софийския университет, прокурор, съдия в Конституционния съд, член на Консултативния съвет по законодателство към 39-то Народно събрание и на Правния съвет на президента Георги Първанов, професор по наказателно право и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура