Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

Честваме Деня на българската Конституция и на юриста

Днес отбелязваме делото на онези народни представители от Учредителното събрание във Велико Търново, които вместо препоръчания от Берлинския конгрес Органически устав изработват Търновската конституция, подписана от тях на 16 април 1879 г.

Точно в Търновската конституция е регламентирано разделението на трите власти – законодателната, изпълнителната и съдебната, за което е важно да си припомняме не само на 16 април.

Сега юристите в Република България са призвани да бранят демократичните принципи и ценности, въплътени в новата ни Конституция от 1991 г., а предизвикателствата пред тях са големи, защото много отдавна обществото ни би трябвало да е разбрало, че правовата държава не е даденост и са нужни усилия, за да я опазим.

Честит празник на българските прависти и на всички, работещи в съдебната система!

Бъдете здрави, мъдри и почтени!

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура