Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС

Пряко договаряне № 01029 05-2018/ 18.06.2018 г.

на основание чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС: Сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша № 2, и ПБ, м. Паничище“;

Обособена позиция № 2: “Предоставяне на достъпи до и пренос на електрическа енергия на ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обект на ВКС: ПУБ на ВКС, с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас“.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

PDF Сключен договор

PDF Сключен договор

PDF Сключен договор

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура