Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група

Публично състезание № 01029 03-2017/ 29.05.2017 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление

DOC Документация

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Съобщение

PDF Протокол 3

PDF Доклад

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Сключен договор

PDF Обявление за приключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура