Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Доставка на осветителни LED крушки, преработка на съществуващи осветителни тела и монтаж на доставените осветителни LED крушки в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2

Обява по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП № 01029 14-2018/ 14.11.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Обявление

DOCX Документация

PDF Обява

PDF Обява

PDF Протокол

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура