Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група”

Публично състезание № 01029 08-2018/ 02.07.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOC Документация

DOCX Техническа спецификация

PDF Протокол 1

PDF Съобщение

PDF Протокол 2

PDF Доклад

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура