Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка”

Публично състезание № 01029 07/ 13.10.2016 г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка и инсталиране на сървърно оборудване”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на компютърна техника”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка на периферна техника”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Доставка на копирни машини”

Документи по възлагане на общ.поръчка

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура