Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Доставка на мебелно обзавеждане

Обява по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП № 01029 09-2018/ 10.09.2018 г.

Доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево.

Документи за поръчката

PDF Обявление

DOCX Документация

PDF Схема

PDF Обява

PDF Обява

PDF Протокол

PDF Договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура