Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево

Покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП 01029 12-2018/ 15.10.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

DOC Документация

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура