Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 18 броя озвучителни и звукозаписни уредби за съдебните зали в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2“

Публично състезание № 01029 02-2018/ 25.04.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление

DOC Техническа спецификация

DOC Документация

PDF Обява

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Съобщение

PDF Протокол 3

PDF Доклад

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура