Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София“

Договаряне без предварително обявление № 01029 03-2019/ 01.04.2019 г.

„Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София“

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура