Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС

№ 01029 04 / 15.06.2016 г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВКС – за обекти - Съдебната палата гр. София, бул. "Витоша" №2, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти - Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас”

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Решение за публикуване

PDF Обявление за възложена поръчка 306

PDF Обявление за възложена поръчка 700

PDF Сключен договор 1

PDF Сключен договор 2

PDF Допълнително споразумение към Договор 2

PDF Обявление за приключен договор 680

PDF Обявление за приключен договор 682

PDF Обявление за приключен договор 683

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура