Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”

Публично състезание № 01029 10-2019/ 06.12.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Протокол 1

PDF Обявление за поръчка

DOCX Заявление

DOC Съобщение

DOCX Документация

DOCX Договор

PDF Решение за откриване

DOCX Техническа спецификация

DOCX Декларация

DOCX Критерий

DOC ЕЕДОП

XLSX Количествено-стойностна сметка

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура