Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

№ 01/23.04.2019г.

За подготовка на поръчка за извършване на анализ, проучване и изработка на идеен и работен проект по енергоспестяващи мерки съгласно техническа спецификация на Възложителя.

Документи за поръчката

DOC Информация

PDF Техническа спецификация

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Предложение

PDF Оферта към предложение

PDF Предложение

PDF Оферта към предложение

PDF Предложение

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура