Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

№ 03/05.09.2019 г.

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

За подготовка на поръчка за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка за „Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на Съдебната палата в гр. София”

Документи за поръчката

PDF Техническа спецификация

PDF Оферта

DOC Техническо задание

PDF Покана

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура