Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

№ 04/14.10.2019 г.

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

За подготовка на поръчка за извършване „Изработка на работен проект съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в сградата на Съдебна палата в гр.София.“

Документи за поръчката

PDF Идеен проект 1 - Електро

PDF Идеен проект 2 - Електро

PDF Идеен проект 3 - Електро

PDF Идеен проект 4 - Електро

PDF Идеен проект 5 - Електро

PDF Обяснителна записка - Електро

PDF Идеен проект сутерен 1 - ОВиК

PDF Идеен проект сутерен 2 - ОВиК

PDF Идеен проект разрез фасада - ОВиК

PDF Идеен проект покрив - ОВиК

PDF Обяснителна записка - ОВиК

PDF Идеен проект покрив - Конструктивна схема

PDF Идеен проект сутерен - Конструктивна схема

PDF Обяснителна записка и становище - Конструкции

PDF Информация

PDF Запитване - А4 Творчески колектив ООД

PDF Запитване - Енерзшейн ООД

PDF Запитване - Термоклима 2005 ЕООД

PDF Оферта - А4 Творчески колектив ООД

PDF Оферта - Енерзшейн ООД

PDF Оферта - Термоклима 2005 ЕООД

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура