Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на съдебната палата в гр. София”

Публично състезание № 01029 05-2017/ 21.09.2017 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOC Документация

PDF Протокол 1

PDF Съобщение

PDF Протокол 2

PDF Доклад

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Сключен договор

PDF Обявление за приключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура