Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на съдебната палата в гр. София

Публично състезание № 01029 06/ 25.08.2016 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

PDF Документация

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Съобщение

PDF Протокол 3

PDF Доклад

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Обявление за приключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура