Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”

Публично състезание № 01029 15-2018/ 21.11.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOCX Заявление за участие

DOCX Документация

DOCX Техническа спецификация

DOC Критерии за оценка и методика

XLSX Количествено стойностна сметка

DOCX Справка за оборота

DOCX Проект на договор

DOC Съобщение

PDF Разяснения

PDF Разяснения

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Решение за прекратяване

PDF Обявление за прекратяване

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура