Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Извършване на авариен ремонт на канализационен клон от канализационно съоръжение в сградата на съдебната палата, гр. София, втори сутерен, посока откъм "Позитано"

Възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП № 01029 05/ 22.08.2016 г.

Документи за поръчката

PDF 22.08.2016 г. Протокол

PDF 22.08.2016 г. Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура