Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

Публично състезание № 01029 03-2018/ 30.04.2018 г.

Документи за поръчката
PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOCX Документация

DOCX Техническа спецификация

DOCX Заявление за участие

DOCX Образци

XLSX Количествено стойностна сметка

DOCX Договор

DOC Съобщение

PDF Разяснения

PDF Разяснения

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Протокол 3

PDF Доклад

PDF Решение за прекратяване

PDF Обявление за прекратяване

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура