Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд по обособени позиции

Обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП № 01029 04-2018/ 08.05.2018 г.

„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2."

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”

Документи за поръчката

PDF Обявление

DOC Документация

PDF Обява

PDF Обява

PDF Протокол

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура