Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Строително - ремонтни работи (текущ ремонт) в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2

Покана до определени лица № 01029 06-2018/ 29.06.2018 г.

Документи за поръчката

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

PDF Покана

DOC ЕЕДОП

PDF Протокол

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура