Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”

Обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП № 01029 02-2017/ 12.04.2017 г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи за поръчката

PDF Обявление за поръчка

DOC Документация

PDF Обява

PDF Обява

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Сключен договор

PDF Сключен договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура