Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”

Публично състезание № 01029 06-2019/ 10.09.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOCX Документация

DOCX Техническа спецификация

DOC ЕЕДОП

DOCX Критерии за оценка и методика

XLSX Количествено стойностна сметка

DOCX Образци

DOCX Образци

DOCX Проект на договор

PDF Разяснение 1

PDF Разяснение 2

PDF Разяснение 3

PDF Разяснение 4

PDF Решение за прекратяване на процедурата

PDF Обявление за възложена поръчка

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура