Върховен касационен съд

Съдебен акт


2ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 696

С., 07,10,2014 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в закрито заседание на 6 октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Чаначева
Росица Божилова

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от председателя /съдията/ Никола Хитров
ч. т. дело № 2548 /2014 год.

Производството е по реда на чл.274,ал.2,изр.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ж. х.-Г. от Варна против определение № 166/21.05.14 г. по т.д. № 1489/14 г. на ВКС-ІІ т.о., с което прекратява , като недопустимо, производството по иска по чл.47 ЗМТА на жалбоподателката за отмяна решение на арбитражната комисия към Р. БГ О.-Варна по арб.д. № 153/14 г., с което е уважена заявка за арбитриране на Х. г. О. и се предлага заличаване регистрация на домейн в полза на ищцата и да се регистрира същия в полза на Х. г. О..
Ответното по молбата и частната жалба Х. г. О. е подало писмени бележки, че частната жалба е неоснователна.
ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Обжалваното определение е правилно.
Арбитражната комисия при Р.БГ О. не е арбитраж по смисъла на чл.1 и 4 от ЗМТА. Нейното решение не разрешава спорове по смисъла на чл.19,ал.1 ГПК и на чл.7,ал.1 ЗМТА, а прави предложение до Р.БГ О., който взема решение по заявките за регистрация на домейн. В този смисъл е и практиката на ВКС изразена по т.д. № 115/10 г. на І т.о.
По изложените съображения, частната жалба е неоснователна и затова обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, ВКС-І т.о.
О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава определение № 166/21.05.2014 г. по т.д. № 1489/14 г. на ВКС-ІІ т.о.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :