Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ

Преюдициални запитвания,
отправени от ВКС до Съда на Европейския съюз

Дело № C-35/21 – ч. т. д. № 1270/2019 г. на 1-во т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 19 януари 2021 г.

PDF Определение № 241/29.12.2020 г. по ч. т. д. № 1270/2019 г. на 1-во т. о. на ВКС

Дело № C-581/20 – ч. т. д. № 866/2020 г. на 2-ро т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 5 ноември 2020 г.

PDF Определение № 429/28.10.2020 г. по ч. т. д. № 866/2020 г. на 2-ро т. о. на ВКС

Дело № C-818/19 – гр. д. № 664/2019 г. на 3-то гр. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 29 октомври 2019 г.

PDF Определение № 405/25.10.2019 г. по гр. д. № 664/2019 г. на 3-то гр. о. на ВКС

PDF Определение от 30.04.2020 г. на Съда на ЕС по съединени дела C‑818/19 и C‑878/19

Дело № С-296/17 – т. д. № 3609/2015 г. на 1-во т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 22 май 2017 година

PDF Определение № 100/12.05.2017 г. по т. д. № 3609/2015 г. на 1-во т. о. на ВКС

PDF Решение от 14.11.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-296/17

Дело № С-604/17 – ч. гр. д. № 3801/2017 г. на 4-то г.о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 23 октомври 2017 година

PDF Решение по искането за допускане на спешно производство

PDF Определение от 16.01.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-604/17

Дело № С-335/17 – ч. гр. д. № 1323/2017 г. на 4-то г.о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 30 май 2017 година

PDF Решение от 31.05.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-335/17

PDF Определение № 287/20.06.2018 г. по ч. гр. д. № 1323/2017 г. на 4-то г. о. на ВКС

Дело № С-215/15 – ч. гр. д. № 1988/2015 г. на 1-во г.о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 година

PDF Определение на председателя на Съда на ЕС

PDF Съдебно решение и становище на генералния адвокат

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания:

eur-lex.europa.eu

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура