Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП

№ 01 / 15.05.2020 г.

Обява за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд”

Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител [15.05.2020 г.]

Техническа спецификация [15.05.2020 г.]

ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура