Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Разположение по етажи

СУТЕРЕН

Достъп

вход за граждани - ул."Позитано" (ъгъла с ул."Лавеле"), подход за граждани с увреждания

северозападно стълбище, асансьор за 6 лица до 1, 2, 3, 4 етаж

служебен вход - ул."Алабин" (ъгъла с ул."Лавеле"), подход за граждани с увреждания югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до партер, 1, 2, 3, 4 етаж

Разположени организации:

Върховен касационен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Информационно обслужване АД

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
стая 8ВКСДеловодство на Гражданска колегия255
  Второ отделение411
стая 8ВКСДеловодство на Гражданска колегия
Петчленен състав
255
стая 8ВКСАдвокатска стая
Гражданска колегия
411
стая 9ВКСДеловодство на Гражданска колегия
Първо отделение
680
стая 9ВКСДеловодство на Гражданска колегия
Трето отделение
255
стая 9ВКСДеловодство на Гражданска колегия
Четвърто отделение
680
стая 10ВКСДеловодство на Търговска колегия
Първо и Второ отделение
303
стая 10ВКСАдвокатска стая
Търговска колегия
303
стая 10ВКСОбща архива и такси по адвокатски пълномощия484
стая 11ВКСИнформационна служба на Наказателна колегия304
стая 11ВКСИнформационна служба на Гражданска и Търговска колегия315
стая 12ВКСРегистратура Входящи дела493
стая 12ВКСРегистратура Входяща кореспонденция и експедиция493
стая 14ВКССъдебни секретари на Гражданска колегия - Трето отделение257, 759
стая 15ВКССъдебни секретари на Гражданска колегия - Второ отделение286
стая 16ВКСГлавен експерт икономист651
стая 16ВКСГлавен експерт обществени поръчки710
стая 17ВКССчетоводство721
стая 17ВКСМТС и Складово стопанство395
стая 18ВКСАдминистративни дейности233
стая 18ВКСССФ630
стая 18ВКСГлавен специалист сектор "Хигиена"420
стая 19ВКСКуриери308
стая 20ВКСИнформационни системи422
стая 21ВКСНачалник отдел "СССП"606
стая 22ВКССССП, МТС502
стая 23ВКСНачалник отдел "Човешки ресурси"787
стая 23ВКСНачалник отдел "Правен"787
стая 23ВКСДиректор на дирекция "ФС"366
стая 24ВКССъдебни секретари на Гражданска колегия - Първо отделение492
стая 35ВАСРегистратура КИ715
стая 36ВАСССИ515
стая 65СОСГл.счетоводител451
стая 67СОСРегистратура КИ769
стая 70СГСФирмено отделение309
стая 71СГСОбезличаване413
стая 71СГСАдминистративно отделение414
стая 73СГСКаса398
стая 74СОСФирмено отделение215
стая 74аСОССистемен администратор797
стая 74бСОСРегистратура, Гражданско деловодство, Административно деловодство, Търговско деловодство, Съдебни секретари, Адвокатска стая204
стая 75СГСФирмено отделение по ЗПП, ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗВ75
стая 79СГСФирмено отделение591
стая 79СГССчетоводство627
стая 79aСГССъдебни секретари333
стая 80СГСБюро призовки218
стая 80аСГСКаса 
стая 84СГСОбща стара архива479

ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Достъп

централен вход - бул."Витоша"

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до 1, 2, 3, 4 етаж,

югоизточно стълбище,

северозападно стълбище,

югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 3, 4 етаж

Разположени организации:

Върховен касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Военно-апелативен съд, Софийски военен съд

Зали:

Заседателни зали 1, 2, 3, 4, 5, 6

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
1-ва съв.залаСАСПресаташе730
2-ра съв.залаСАССъдии790
6-та съв.залаСГСГлавен счетоводител427
427САССекретар на председателя731
стая 42ВАССъдебен статистик611
стая 55СОССъдебен администратор242
стая 57СВСГл.специалист Човешки ресурси340
стая 57СВССъдебен администратор358
стая 63СВСДеловодство498
стая 64СВССъдебни секретари349
стая 65СВССъдебни секретари713
стая 66СВСГлавен счетоводител497
стая 67ВАСДеловодство607
стая 68ВАСАдминистративен секретар618
стая 68ВАСГлавен счетоводител618
стая 69ВАССъдебни секретари619
стая 70САСГлавен счетоводител749
стая 72САССъдебни секретари751
стая 73САСРегистратура752
стая 74САСНаказателно деловодство753
стая 74аСАСНаказателно деловодство763
стая 76САСТърговско деловодство766
стая 77САСГражданско деловодство755
стая 79ВКСАдвокатска стая400
стая 80ВКСБиблиотека337
стая 81САСПресаташе730
стая 102САСАдвокатска стая754
Стъклена вратаСАСПосетители Софийски апелативен съд
Вход към зона с ограничен достъп
717
Секторна вратаСАСВход към зона с ограничен достъп
Секторна вратаВАСВход към зона с ограничен достъп
Секторна вратаСВСВход към зона с ограничен достъп

ПЪРВИ ЕТАЖ

Достъп

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 2, 3, 4 етаж,

югоизточно стълбище,

северозападно стълбище,

югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 2, 3, 4 етаж

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
стая 8СГСАдвокатска стая552
стая 11СГСАдминистративен секретар332
стая 65СГСТърговско деловодство382
стая 66СГСВъззивни състави578
стая 68СГСРегистратура410
стая 70СГСГражданско деловодство459
стая 70СГСАдминистративно отделение414
стая 74СГСНаказателно деловодство288
стая 75СГССъдебни секретари318, 399
стая 76СГССъдебни секретари585
стая 80СГССъдебни секретари586
стая 85СГССъдебни секретари318
стая 92СГССъдебни секретари588
стая 94СГССъдебни секретари583
Секторна вратаСГСПосетители Софийски градски съд
Вход към зона с ограничен достъп
Секторна вратаСГСВход към зона с ограничен достъп

ВТОРИ ЕТАЖ

Достъп

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 3, 4 етаж,

югоизточно стълбище,

северозападно стълбище,

югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 3, 4 етаж

Разположени организации:

Върховен касационен съд, Софийска градска прокуратура, Софийски военнен съд

Зали:

Заседателни зали 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
стая 7ВКСПредседател256,346
стая 8АВКСЗам.председател259
стая 8БВКСЗам.председател262
СГПРегистратура249
стая 47СГПГл.счетоводител377
стая 71СГПСекретно деловодство628, 629
стая 72СГПДеловодство210, 211
стая 73СГПДеловодство507, 634, 207, 372
стая 82ВКССъдебни секретари492,251,257
стая 88СГПРегистратура КИ343, 634
стая 100СВСРегистратура КИ361

ТРЕТИ ЕТАЖ

Достъп

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 4 етаж,

югоизточно стълбище,

северозападно стълбище,

югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 2, 4 етаж

Разположени организации:

Върховен касационен съд

Зали:

Заседателни зали 16, 17

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
стая 9ВКСЗам председател265
стая 38ВКССъдебни секретари375, 707
стая 50ВКСДеловодство на Наказателна колегия474
стая 50ВКСАдвокатска стая - Наказателна колегия400
стая 69ВКСНачалник отдел "ИСКСС"712

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

Достъп

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 3 етаж,

югоизточно стълбище,

северозападно стълбище,

югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 2, 3 етаж

Разположени организации:

Върховна касационна прокуратура

Зали:

Заседателни зали 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

ПомещениеОрганизацияСлужба / звеноТелефон
стая 58ВКПРегистратура476
стая 62ВКПВръзки с обществеността209
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
По организации По етажи Съдебни зали
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура