Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Разположение и използване на залите

Разположение в сградата

Заседателна залаРазположение
1, 2, 3, 4, 5, 6Партерен етаж
7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Етаж 2
16,17Етаж 3
18,19, 20, 21, 22, 23, 24Етаж 4

Използване на залите от съответните организации

При голяма натовареност е възможно провеждането на съдебни заседания в зали, използвани от друг съд.

ОрганизацияЗаседателна зала
Върховен касационен съд11, 12, 13, 20, 22, 23, 24
Софийски апелативен съд1, 2, 3
Софийски градски съд5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20
Военно-апелативен съд4
Софийски военен съд18
Софийски окръжен съд21
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
По организации По етажи Съдебни зали
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура