Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Регистър на отводите във ВКС

Наказателна колегияГражданска колегияТърговска колегия
Отводи за 2020 г.Отводи за 2020 г.Отводи за 2020 г.
Отводи за 2019 г.Отводи за 2019 г.Отводи за 2019 г.
Отводи за 2018 г.Отводи за 2018 г.Отводи за 2018 г.
Отводи за 2017 г.Отводи за 2017 г.Отводи за 2017 г.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура