Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

ЕМАНУЕЛА КОНСТАНТИНОВА БАЛЕВСКА - и. ф. ръководител

1-во гражданско отделение2-ро гражданско отделение3-то гражданско отделение4-то гражданско отделение
БРАНИСЛАВА КРАЧУНОВА ПАВЛОВА-ЯМАЛИЕВА
председател отделение
ЕМАНУЕЛА КОНСТАНТИНОВА БАЛЕВСКА
председател отделение
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
председател отделение
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
председател отделение
Първи съставПърви съставПърви съставПърви състав
БРАНИСЛАВА КРАЧУНОВА ПАВЛОВА-ЯМАЛИЕВА
председател
ЕМАНУЕЛА КОНСТАНТИНОВА БАЛЕВСКА
председател
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
председател
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
председател
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА
съдия
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
съдия
ЖИВА ДИНКОВА ДЕКОВА
съдия
БОРИС РАЧЕВ ИЛИЕВ
съдия

съдия
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НИКОВА
съдия

съдия
ЕРИК БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ
съдия
Втори съставВтори съставВтори съставВтори състав
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА СОКОЛОВА-ДИМОВА
председател
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
председател
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ЧАНАЧЕВ
председател
ВЕСКА ВАСИЛЕВА РАЙЧЕВА
председател
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
съдия
ЗДРАВКА ПЕТКОВА ПЪРВАНОВА
съдия
АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ЦОНЕВ
съдия
ГЕНИКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
съдия
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
съдия
РОЗИНЕЛА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
съдия
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
съдия
ЛЮБКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
съдия
Трети съставТрети съставТрети съставТрети състав
ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНЕВА-КАМЕНОВА
председател
КАМЕЛИЯ ПЕНКОВА МАРИНОВА
председател
МАРИО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
председател
АЛБЕНА ТОДОРОВА БОНЕВА
председател
БОНКА КОСТАДИНОВА ДЕЧЕВА-БАКАЛОВА
съдия
ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА МАРЕВА
съдия
ИЛИЯНА БОЕВА ПАПАЗОВА-МАРКОВА
съдия
БОЯН БЛАГОВЕСТОВ ЦОНЕВ
съдия
ВАНЯ ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА-ЯНЧЕВА
съдия
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
съдия
МАЙЯ ПЕТРОВА РУСЕВА
съдия

съдия
  Четвърти съставЧетвърти състав
 ЕМИЛ ИВАНОВ ТОМОВ
председател
МИМИ ЦВЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА
председател
 ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВ
съдия
ВЕЛИСЛАВ СПАСОВ ПАВКОВ
съдия
 ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
съдия

съдия
  Пети съставПети състав
 СВЕТЛА БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА
председател
ЗОЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
председател
 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА
съдия
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЙОРДАНОВ
съдия
 ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
съдия
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура