Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА - ръководител

1-во наказателно отделение2-ро наказателно отделение3-то наказателно отделение
МИНА ИВАНОВА ТОПУЗОВА
председател отделение
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЕВА-ДАЧЕВА
председател отделение
ЛАДА ЛЮБОМИРОВА ПАУНОВА
председател отделение
РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
съдия
ТАТЯНА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА
съдия
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
съдия
РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
съдия
БИЛЯНА ДАВИДОВА ЧОЧЕВА
съдия
КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА
съдия
СПАС НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ
съдия
ЖАНИНА ЛЮБЕНОВА НАЧЕВА
съдия
ДАНИЕЛА САВЧОВА АТАНАСОВА
съдия
ВАЛЯ АНГЕЛОВА РУШАНОВА
съдия
ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА СТАМБОЛОВА
съдия
АНТОАНЕТА БЛАГОЕВА ДАНОВА
съдия
ХРИСТИНА ПЕТРОВА МИХОВА
съдия
БИСЕР ЖИВКОВ ТРОЯНОВ
съдия
МАЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
съдия
КРАСИМИР ПЕТКОВ ШЕКЕРДЖИЕВ
съдия
ПЕТЯ ПЕТРОВА ШИШКОВА
съдия
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА
съдия
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА КАРАКАШЕВА
съдия
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА-ВЕЛЕВА
съдия
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МЕДАРОВА
съдия
ДЕНИЦА ВЪЛЕВА ВЪЛКОВА
съдия
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА-РУШАНОВА
съдия
НЕВЕНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА-НЕДЕВА
съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура