Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

ДАРИЯ НИКОВА ПРОДАНОВА - ръководител

1-во търговско отделение2-ро търговско отделение
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател отделение
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
председател отделение
Първи съставПърви състав
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
председател
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
съдия
АННА КИРИЛОВА БАЕВА
съдия
командирован съдиякомандирован съдия
  
Втори съставВтори състав
ДАРИЯ НИКОВА ПРОДАНОВА
председател
ТАТЯНА ПЕНЕВА ВЪРБАНОВА
председател
КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА
съдия
БОЯН КИРИЛОВ БАЛЕВСКИ
съдия
командирован съдияПЕТЯ МИХАЙЛОВА ХОРОЗОВА
съдия
  
Трети съставТрети състав
ЕЛЕОНОРА ВЕЛИНОВА ЧАНАЧЕВА
председател
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА ИВАНОВА
председател
РОСИЦА МИХАЙЛОВА БОЖИЛОВА-ВЪЛЧАНОВА
съдия
БОНКА ИВАНОВА ЙОНКОВА
съдия
командирован съдияЕВГЕНИЙ СЕВДАЛИНОВ СТАЙКОВ
съдия
Четвърти съставЧетвърти състав
ЕМИЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
председател
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА
председател
ИРИНА СТАВРЕВА ПЕТРОВА
съдия
НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ
съдия
командирован съдиякомандирован съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура