Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване на закрито заседание19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани25.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание8.10.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване26.11.2020 г.
Разпореждане за покани19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Искане за образуване от министъра на правосъдието 
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГК - чл. 328, ал.1, т.1 и т. 2 КТ, във вр. с чл. 329 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване10.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за покана
Разпореждане за пренасрочване22.10.2020 г.
Разпореждане за поканипренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГК - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване12.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване 
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГК - чл. 345, ал. 1 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване 08.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване 
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГК - Молба за съдебна защита по ЗЗДНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване22.10.2020 г.
Разпореждане за покани31.10.2019 г.
Разпореждане за образуване 
Искане от председателя на ВКС 
Предложение на заместника на председателя на ВКС 
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГК - Трудова книжкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.11.2019 г.
Разпореждане за покани 13.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГК - Срокове за извършване на проверки по законите за гражданската конфискацияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.03.2020 г.
Разпореждане за покани28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване 
Определение по чл. 292 ГПК 
Искане за образуване от КПКОНПИ 
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГК - заплащане дежурства военнослужещиСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК04.10.2018 г.
Разпореждане за образуване26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за пренасрочване 
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПКобединено с № 4/2017 ОСГК
Разпореждане за образуване18.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за обединяване 
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване22.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване15.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за насрочванепренасрочено
Определение по чл. 292 ГПК28.11.2019 г.
Разпореждане за образуване06.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване24.01.2019 г.
Разпореждане за обединяване18.10.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК18.01.2018 г.
Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за пренасрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГК - Пар. 1 на ЗД на ЗССъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК18.01.2018 г.
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГК - Закон за енергетиката- ползвателСъдебен актЗаседания
Предложение на заместника на председателя на ВКС26.04.2018 г.
Разпореждане за образуване16.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване 
Искане за допълване 
Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГК - чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процесСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване19.04.2018 г.
Разпореждане за присъединяване12.10.2017 г.
Определение по чл. 292 ГПК11.05.2017 г.
Предложение на комисията 
Становище на комисията 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за нов член на комисията 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГК - Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване29.03.2018 г.
Разпореждане за покани26.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГК - Другарство - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване20.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване23.02.2017 г.
Разпореждане за допълване23.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГК - чл. 62 Закон за защита на потребителитеСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България20.04.2017 г.
Разпореждане за образуване13.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване29.09.2016 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГК - Родителски праваСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС15.06.2017 г.
Искане от председателя на ВКС06.04.2017 г.
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГК - Публична продан - чл. 92 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС04.05.2017 г.
Искане от председателя на ВКС11.05.2017 г.
Разпореждане за образуване17.11.2016 г.
Разпореждане за определяне на допълнителни членове 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГК - чл. 109 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване19.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване23.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване08.12.2016 г.
Разпореждане за насрочване02.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване07.04.2016 г.
Разпореждане за определяне на членове на комисията 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГК - чл.23, ал. 2 СКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК15.03.2018 г.
Разпореждане за определяне на докладчик14.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване02.02.2017 г.
Разпореждане за допълнителен член на комисията 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГК- ЗУТОССР-разноскиСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване12.05.2016 г.
Определения по чл.292 ГПК28.01.2016 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГК- ОсиновяванеСъдебен актЗаседания
Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища20.10.2016 г.
Искане от председателя на ВКС12.05.2016 г.
Разпореждане за образуване25.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване17.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2014 г. ОСГК -чл. 53, ал. 2 ЗКИРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване и насрочване14.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване19.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване14.05.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ26.02.2015 г.
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГК - ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор05.11.2015 г.
Разпореждане за образуване28.05.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГК - Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС11.06.2015 г.
Разпореждане за образуване12.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане от зам.-председателя на ВКС  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГК - ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам-председателя на ВКС26.05.2016 г.
Разпореждане за образуване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване11.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГК - СобственостСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС04.02.2016 г.
Разпореждане за образуване10.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване15.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване04.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГК - Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предметСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване09.06.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК10.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГК - Чл. 62, ал.4 от Семейния кодексСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет29.01.2015 г.
Разпореждане за образуване16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГК - Чл. 358 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.04.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК30.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване30.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 10/2013 г. ОСГК - Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване13.11.2014 г.
Определение от с.з.06.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване27.11.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГК - Дежурства, извънреден трудСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС30.10.2014 г.
Искане за образуване06.03.2014 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГК - ЗОПДИППД /отм./Съдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България05.06.2014 г.
Разпореждане за образуване06.02.2014 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГК - Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.06.2014 г.
Определение за спиране03.04.2014 г.
Определение за поправка на ОФГ12.12.2013 г.
Определение за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГК Чл. 2 ЗОДОВ - Представляване на държавата от съдаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.05.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК29.01.2015 г.
Разпореждане за насрочване05.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване12.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 4 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.11.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГК - ДелбаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.председателя на ВКС28.11.2013 г.
Разпореждане за образуване14.11.2013 г.
Разпореждане за насрочване13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГК - Чл. 225, ал. 3 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.11.2013 г.
Определение от с.з.13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГК - Чл. 227 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване03.10.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК04.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 13/2012 г. ОСГК - Чл. 32, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС21.03.2013 г.
Разпореждане за образуване14.02.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 12/2012 г. ОСГК - Чл. 315, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.02.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК06.12.2012 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 11/2012 г. ОСГК - Констативен нотариален акт - доказателствена силаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване07.02.2013 г.
Разпореждане за образуване08.11.2012 г.
 РЕШЕНИЕ11.10.2012 г.
Тълкувателно дело № 10/2012 г. ОСГК - Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 9/2012 г. ОСГК - § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване25.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК - Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване27.09.2012 г.
Разпореждане за образуване17.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК - Чл. 31, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК - Делегиране на работодателска правоспособностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК25.10.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГК - Чл. 33, ал. 1 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК21.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГК - Придобивна давностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГК - Чл. 537, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГК - Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестиеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване11.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ07.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГК - Чл. 69 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.06.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Диспозитив на решениеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.04.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК  
ДиспозитивРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване29.11.2012 г.
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК21.06.2012 г.
Определение от с.з.10.05.2012 г.
PDF РЕШЕНИЕ01.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 4/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване02.06.2011 г.
Решение по чл.290 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване12.05.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ15.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.03.2011 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Тълкувателно решение № 2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011 г.РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК03.11.2011 г.
 РЕШЕНИЕ10.03.2011 г.
Тълкувателно дело № 3/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване24.02.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване19.11.2010 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване22.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура