Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

Тълкувателно дело № 5/2020 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 4/2020 г. ОСГТК-Иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД с отложено плащанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване24.06.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГТК - Възражение за прихващанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за допълване
Предложение на комисията
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК - Служебна проверка за нищожност на сделкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГТК - Чл. 147, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване05.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за покани  пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГТК - Прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГТК - Разграничение между граждански и търговски делаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за пренасрочване 29.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГТК - Иск по чл. 135 ЗЗД, предявен от цесионерСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани20.02.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Решение № 99/17.09.2018 г.  
Решение № 199/13.11.2012 г.  
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК - ЕвикцияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване26.11.2020 г.
Разпореждане за покани24.10.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2018 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване04.02.2021 г.
Разпореждане за допълнителни членове на комисията
Разпореждане за насрочване05.12.2019 г.
Разпореждане за пренасрочване13.06.2019 г.
Разпореждане за пренасрочване30.05.2019 г.
Разпореждане за покани 14.03.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 274 ал. 3 ГПК 
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване08.11.2018 г.
Разпореждане за покани  
Разпореждане за образуване  
Предложение от заместниците на председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГТК - чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделиетоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.11.2018 г.
Разпореждане за насрочване17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 8/2017 г. ОСГТК - чл. 422 ГПК- банков кредитСъдебен актЗаседания
Разпореждане за промяна на докладчик21.02.2019 г.
Определение по чл. 292 ГПК07.06.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК01.03.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване, за прередактиране  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК - цени ел. енергияСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висш адвокатски съвет07.06.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГТК - Обжалване на определенияСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС29.11.2018 г.
Искане от председателя на ВКС29.03.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГТК - чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗДСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК08.11.2018 г.
Разпореждане за образуване30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране  
Предложение на комисията  
Разпореждане за покани  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГТК - - Принудително изпълнениеСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС07.02.2019 г.
Разпореждане за образуване31.05.2018 г.
Становище на заместник председателите на ВКС  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГТК - ЛихвиСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС14.02.2019 г.
Разпореждане за образуване10.05.2018 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране23.11.2017 г.
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГТК - чл. 135 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване16.05.2019 г.
Становище на заместниците на председателя на ВКС29.11.2018 г.
PDF Разпореждане за образуване01.03.2018 г.
Предложение на комисията за изготвяне на проект на ТД30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Предложение от заместниците на предсадателя на ВКС  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГТК - чл. 229 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване09.05.2019 г.
Разпореждане за нов член на комисията11.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК23.11.2017 г.
Становище от заместниците на председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГТК - Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗКСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК15.03.2018 г.
Разпореждане за образуване30.11.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия08.06.2017 г.
Разпореждане за насрочване04.05.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГТК - Частичен искСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК07.03.2019 г.
Разпореждане за образуване01.11.2018 г.
Разпореждане за допълване22.03.2018 г.
Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г.о.28.09.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване, за прередактиране  
Разпореждане за покани за становища  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГТК - Обезщетение неимуществени вредиСъдебен актЗаседания
Предложение от зам. председателите на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за преобразуване  
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТК - Обезщетение деликтСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за конкретизиране на въпроса  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС14.06.2018 г.
Разпореждане за образуване07.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване16.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГТК - Чл. 390, ал. 3 ГПК - срокСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България08.06.2017 г.
Предложение от зам.председателите на ВКС09.02.2017 г.
Искане от председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за допълване  
Предложение от заместниците на председателя на ВКС  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГТК - Договори за арендаСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България11.05.2017 г.
Определение по чл.292 ГПК04.05.2017 г.
Разпореждане за образуване21.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГТК - Особени залозиСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване12.04.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК15.06.2017 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГТК - ОтмянаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС17.05.2017 г.
Разпореждане за образуване27.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване30.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване14.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване18.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване03.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване08.10.2015 г.
Разпореждане за определяне на друг член на комисията18.06.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за относно проекта за тълкувателно решение  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за отсрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГТК - чл.282 ГПК - гаранцииСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС01.10.2015 г.
Разпореждане за образуване23.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГТК - Съдържание пълномощноСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.11.2016 г.
Разпореждане за образуване06.10.2016 г.
Разпореждане за допълване16.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване17.03.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК29.10.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС19.03.2015 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГТК - Чужда валутаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.03.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК19.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване06.11.2014 г.
Разпореждане за пренасрочване16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГТК - Деноминация - цена на искаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване02.10.2014 г.
Разпореждане за образуване29.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГТК - Подзаконов нормативен акт - спиране на гражданско делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС23.10.2014 г.
Разпореждане за образуване08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГТК - Отрицателни факти - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС27.02.2014 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГТК - § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./Съдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване16.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК24.04.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГТК - Спиране - тълкувателно делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.04.2014 г.
Разпореждане за образуване20.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГТК - Чл. 92, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване02.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК30.01.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГТК - Обезпечително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване30.01.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГТК - Чл.135 ЗЗД, СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване27.11.2014 г.
Предложение за допълване09.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване29.05.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК23.01.2014 г.
Разпореждане за допълване06.06.2013 г.
Разпореждане за допълване  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК - Заповедно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване22.05.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС15.05.2014 г.
Предложение за допълване24.04.2014 г.
Разпореждане за допълване17.04.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК27.02.2014 г.
Разпореждане за допълване20.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване13.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГТК - Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване24.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС09.05.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.05.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС02.04.2015 г.
Предложение за допълване05.03.2015 г.
Разпореждане за допълване06.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване12.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване13.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване05.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване22.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване28.03.2013 г.
Искане от омбудсмана на Република България  
Разпореждане за допълване и отсрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване и членове на комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК - Въззивно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване07.11.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване11.04.2013 г.
Разпореждане за участие в комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГТК - Отрицателен установителен иск - правен интересСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване31.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС06.06.2013 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване18.04.2013 г.
Предложение за изменение на разпореждане за образуване28.02.2013 г.
Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГТК - ВписванияСъдебен актЗаседания
Предложение за приемане04.04.2013 г.
Разпореждане за образуване07.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване31.01.2013 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГТК - РазноскиСъдебен актЗаседания
Предложение за образуване17.10.2013 г.
Разпореждане за образуване30.05.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване14.03.2013 г.
Писмо от Софийски районен съд24.01.2013 г.
Предложение за допълване  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГТК - Чл. 124, ал. 4 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК20.09.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.07.2012 г.
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГТК - Неимуществени вреди- договорна отговорностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване04.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ06.12.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГТК - Чл. 82 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване08.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК05.07.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГТК - Чл. 282 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване04.10.2012 г.
Разпореждане за образуване31.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГТК - Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване11.04.2012 г.
Разпореждане за образуване19.01.2012 г.
ДиспозитивРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване10.11.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ19.05.2011 г.
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.01.2012 г.
  20.12.2011 г.
РЕШЕНИЕ28.04.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване14.10.2010 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 
Определение по чл.292 ГПК 
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура