Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от комисията
Разпореждане за окончателно формулиране на въпросите
Разпореждане за образуване  
Предложение 
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСТК - Надлежни страни в производството по чл. 59, ал. 3 и ал. 5 ЗБНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ12.12.2019 г.
Разпореждане за образуване 
Предложение от зам.-председателя на ВКС 
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ24.06.2020 г.
Протокол извлечение12.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване 
Предложение на комисията 
Предложение на комисията 
Предложение от зам.-председателя на ВКС 
Разпореждане за образуване 
Предложение от зам.-председателя на ВКС 
Предложение от Висш адвокатски съвет 
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСТК - Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност“Съдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ17.10.2018 г.
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ30.10.2018 г.
Разпореждане за образуване 
Предложение за допълване 
Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ07.12.2015 г.
Разпореждане за образуване12.11.2015 г.
Предложение за включване на допълнителни въпроси04.06.2015 г.
Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)Съдебен актЗаседания
Искане за образуванеРЕШЕНИЕ26.04.2012 г.
Разпореждане за образуване
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ16.11.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ22.05.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ25.05.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ26.05.2009 г.
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура