ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Пазарни консултации | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Профил на купувача -
Процедури след 15.04.2016 г.

 
№ 01029 04-2018/ 08.05.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”

 

№ 01029 03-2018/ 30.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

 

№ 01029 02-2018/ 25.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 18 броя озвучителни и звукозаписни уредби за съдебните зали в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2“

 

№ 01029 01-2018/ 02.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

 

№ 01029 06-2017/ 26.10.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

№ 01029 05-2017/ 21.09.2017 г.

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА, СТЪЛБИЩА И ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ДОГРАМА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

 

№ 01029 04-2017/ 04.09.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

№ 01029 03-2017/ 29.05.2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ, ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА"

 

№ 01029 02-2017/ 12.04.2017 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

Обособена позиция 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

№ 01029 01-2017/ 02.03.2017 г.

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“

№ 01029 07/ 13.10.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Доставка и инсталиране на сървърно оборудване“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на компютърна техника“;

Обособена позиция № 3 - „Доставка на периферна техника“;

Обособена позиция № 4 - „Доставка на копирни машини“

Документи:

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

Документи по изпълнение на възложената поръчка

№ 01029 06/ 25.08.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И СТЪЛБИЩА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

Документи:

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

Документи по изпълнение на възложената поръчка

01029 05/ 22.08.2016 г.
Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН ОТ КАНАЛИЗЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ГР. СОФИЯ, ВТОРИ СУТЕРЕН, ПОСОКА ОТКЪМ "ПОЗИТАНО".

Документи:

 

 

 

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

 

 

Документи по изпълнение на възложената поръчка

 

 

01029 04 / 15.06.2016 г.
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВКС – за обекти - Съдебната палата гр. София, бул. "Витоша" №2, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня;

Обособена позиция № 2:

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти - Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас

Документи:

 

 

 

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

 

 

Документи по изпълнение на възложената поръчка