Профил на купувача | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Пазарни консултации | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 
 

Профил на купувача -
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

Веселин Димитров
Началник сектор "Правен и човешки ресурси"

тел: +359 2 9219 845

Със Заповед № 212 от 19.02.2014 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.8, ал.2 от ЗОП е определен Кр. Вл., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Със Заповед № 920 от 03.06.2016 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен Кр. Вл., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Със Заповед № 321 от 21.02.2018 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определена Св. Д., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2014 г. - (ID 655040)

18.03.2015 г.

Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2015 г. - (ID 721404)

23.03.2016 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. - (ID 778033)

21.03.2017 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. - (ID 832250)

27.02.2018 г.