Профил на купувача | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Пазарни консултации | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 
 

Профил на купувача -

СТАНОВИЩА на Агенцията по обществени поръчки по запитвания отправени от възложителя

 

28.03.2016 г.
Становище относно: Приложимост на ЗОП при закупуване на хранителни продукти за нуждите на УПБ на ВКС