Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Конкурси

13.07.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в служба „Търговски съдопроизводства“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни

02.03.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Заповед № 659/10.04.2018 г. на председателя на ВКС
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

08.01.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността "съдебен деловодител"

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите