Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Конкурси

09.08.2019 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „експерт-икономист“
 в сектор „Финанси и счетоводство“, отдел „Финанси и човешки ресурси“ - 1 (една) щатна бройка

           Обява
           Заявление
           Декларация
           Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
           Декларация - лични данни

09.08.2019 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Наказателна колегия - 4 (четири) щатни бройки

           Обява
           Заявление
           Декларация
           Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
           Декларация - лични данни

09.08.2019 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 5 (пет) щатни бройки, от които 2 (две) щатни бройки по заместване на отсъстващи служители

           Обява
           Заявление
           Декларация
           Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
           Декларация - лични данни

12.04.2019 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 2 (две) щатни бройки, от които 1 (една) щатна бройка по заместване на отсъстващ служител

Списък с крайното класиране на кандидатите
Списък с резултати от решаването на тест
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни

12.03.2019 г.
ВКС набира 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността „Сервитьор“ с място на работа Учебно почивна база на ВКС – с. Лозенец

Списък с крайното класиране на кандидатите
СЪОБЩЕНИЕ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни

18.09.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността началник отдел „Финанси и човешки ресурси“ във Върховния касационен съд

Списък с крайното класиране на кандидатите
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни

18.09.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „специалист – топлинна инсталация“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“, отдел „Управление на собствеността“ във Върховния касационен съд

Списък с крайното класиране на кандидатите
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни

20.08.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка в Кабинета на председателя

Съобщение
Списък с класирането на кандидатите
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

03.08.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар”

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

01.08.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител учебен център“ – 1 (една) щатна бройка, с място на работа Учебно почивна база на ВКС – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

01.08.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка към Търговска колегия

Списък с крайното класиране на кандидатите
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Съобщение
Съобщение
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

01.08.2018 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 2 (две) щатни бройки към Наказателна колегия

Класиране на кандидатите за длъжността
Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Резултати от втори етап на процедурата

13.07.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в служба „Търговски съдопроизводства“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация - лични данни
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

02.03.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Заповед № 659/10.04.2018 г. на председателя на ВКС
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

08.01.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността "съдебен деловодител"

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите