Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Конкурси

10.08.2017 г.
ВКС обявява подбор за длъжността куриер

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

01.08.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Наказателна колегия
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Гражданска колегия
Съобщение за допуснатите кандидати за конкурса в Гражданска колегия
Резултати от проведения тест за Наказателна колегия
Списък с крайното класиране за длъжността съдебен помощник Наказателна колегия
Резултати от проведения тест за Гражданска колегия
Крайно класиране за Гражданска колегия

01.08.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – софтуерна поддръжка“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

14.07.2017 г.
На основание заповед № 1642 от 12.07.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд се обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител сектор „Правен и човешки ресурси“ - 1(една) щатна бройка във Върховния касационен съд.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „технически изпълнител - пазач“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „сервитьор“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - инженер“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – планиране и отчетност“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „специалист – топлинна инсталация“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „специалист - електротехник“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – автоматизирани информационни системи“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – софтуерна поддръжка“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - анализи“ в сектор „Правен и човешки ресурси“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - бюджет“ в сектор „Финанси и счетоводство“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Правен и човешки ресурси“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Финанси и счетоводство“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Началник отдел”, отдел „Финанси и човешки ресурси”

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

20.02.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Експерт – юрисконсулт”

Заповед
Обява
Декларация
Заявление
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

15.02.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Експерт – стратегии и комуникации”

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

20.01.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен секретар

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

17.11.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

04.11.2016 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

06.10.2016 г.
ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността главен експерт инженер

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

06.10.2016 г.
ВКС обявява конкурс заемане на длъжността главен експерт инженер – технически съоръжения

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

10.08.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Заповед

Обява

Необходими документи

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността съдебен помощник за Търговска колегия

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността съдебен помощник за Наказателна колегия

Съобщение за класираните кандидати

25.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Заповед

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за допуснат кандидат

Съобщение за класираните кандидати

15.04.2016 г.
ВКС обявява свободно работно място за длъжността „Работник поддръжка – ел. монтьор” в сектор „Експлоатация” към дирекция „Управление и стопанисване на съдебно имущество”

Заповед

Обява

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

14.04.2016 г.
ВКС обявява свободни работни места за длъжността „Куриер” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

14.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

14.04.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител” в Специализираната администрация на Върховния касационен съд

Заповед

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

21.03.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността Главен експерт – човешки ресурси в отдел „Човешки ресурси”

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

25.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността Главен експерт – енергетик към отдел „Експлоатация” във Върховния касационен съд 

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за класираните кандидати

25.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността Главен експерт – обществени поръчки към отдел „Правен” във Върховния касационен съд

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за резултатите от събеседването

Заповед за удължаване на срока за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

19.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността началник на кабинета на председателя на ВКС

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за промяна на залата за събеседване

Съобщение за класираните кандидати

18.01.2016 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността главен секретар

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

24.09.2015 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява

Документи за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Дати за провеждане на събеседването с допуснатите до участие кандидати

Съобщение за класираните кандидати от конкурса за заемане на длъжността съдебен помощник