Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Конкурси

02.03.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Заповед № 659/10.04.2018 г. на председателя на ВКС
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

08.01.2018 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността "съдебен деловодител"

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

05.12.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността "Експерт - инженер"

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

05.12.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността "Ръководител учебен център" - с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на писмена концепция
Класиране на кандидатите

10.08.2017 г.
ВКС обявява подбор за длъжността куриер

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Класиране на кандидатите

01.08.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Наказателна колегия
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Гражданска колегия
Съобщение за допуснатите кандидати за конкурса в Гражданска колегия
Резултати от проведения тест за Наказателна колегия
Списък с крайното класиране за длъжността съдебен помощник Наказателна колегия
Резултати от проведения тест за Гражданска колегия
Крайно класиране за Гражданска колегия

01.08.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – софтуерна поддръжка“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

14.07.2017 г.
На основание заповед № 1642 от 12.07.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд се обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител сектор „Правен и човешки ресурси“ - 1(една) щатна бройка във Върховния касационен съд.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „технически изпълнител - пазач“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „сервитьор“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - инженер“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – планиране и отчетност“ в Учебно почивна база – с. Лозенец

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „специалист – топлинна инсталация“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „специалист - електротехник“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – автоматизирани информационни системи“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт – софтуерна поддръжка“ в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - анализи“ в сектор „Правен и човешки ресурси“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „експерт - бюджет“ в сектор „Финанси и счетоводство“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Правен и човешки ресурси“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на класираните кандидати

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Финанси и счетоводство“

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

19.04.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Началник отдел”, отдел „Финанси и човешки ресурси”

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Съобщение

20.02.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Експерт – юрисконсулт”

Заповед
Обява
Декларация
Заявление
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

15.02.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността „Експерт – стратегии и комуникации”

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати

20.01.2017 г.
ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен секретар

Заповед

Обява

Декларация

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение за класираните кандидати