Състав и структура | Председатели | Нормативна уредба | История на ВКС | Съдебна палата | Анализи и доклади | Декларации | УПБ | Ведомствени жилища

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Анализи, доклади и статистически данни

В тази секция са публикувани анализи, отчети, годишни доклади и статистически данни за дейността на Върховният касационен съд и съдилищата в страната

bullet

Становище на Върховния касационен съд относно проект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс по темата: „Търсене на наказателна отговорност от „тримата големи“ - председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор“

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2018 г.

bullet

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.
Приложение 1 - Статистически таблици за съдилищата - 2018 г.
Приложение 2 - Статистически таблици за дейността на ВКС - 2018 г.
Приложение 3 - Решения, постановени по корупционни дела през 2018 г.
Приложение 4 - Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2018 г.

Приложение 5 - Изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт през 2018 г.

bullet Доклад от проверка на АСНС, извършена в изпълнение на Заповед № 2807 от 28.11.2018 г. на председателя на ВКС

bullet

Правила за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд

bullet

Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Пленума на Върховния касационен съд

bullet

Доклад от проверка в АСНС, извършена в изпълнение на Заповед № 868 от 08.05.2018 г. на председателя на ВКС

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2017 г.

bullet

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
Приложение 1 - ВСС - Статистически таблици за съдилищата - 2017
Приложение 2 - ВКС - Статистически данни - 2017
Приложение 3 - Комуникационна стратегия - индикатори - 2017

bullet

Доклад за резултатите от извършена проверка на Софийския апелативен съд в изпълнение на Заповед № 2510/16.10.2017 г. на председателя на ВКС

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2016 г.

bullet

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.
Приложение 1 - ВСС - Статистически таблици за съдилищата
Приложение 2 - ВКС - Статистически данни
Приложение 3 - Комуникационна стратегия

bullet

Доклад от проверка в АСпНС, извършена в изпълнение на Заповед 420 от 22.02.2017 г.

bullet

Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата взимат мярка за неотклонение „домашен арест“ и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“

bullet

Анализ на резултатите от дейността на СпНС и АСпНС 2012-2015

bullet

Доклад за проведения функционален анализ на администрацията на Върховния касационен съд 2016 г.

bullet

Доклад за резултатите от извършена проверка в Пловдивския апелативен съд за периода 2014 – 2015 г.

bullet

Анализ – доклад на дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 г.

bullet

Акт с резултати от извършена от Върховния касационен съд проверка на дейността на Апелативен съд – Варна

bullet

Акт с резултати от извършена от Върховния касационен съд проверка на дейността на Военно-апелативния съд

bullet

Доклад на комисията, назначена със Заповед № 521/29.03.2016 г. на председателя на ВКС за проверка на Софийския апелативен съд за периода 2014-2015 г.

bullet

Акт с резултати от извършена проверка на Апелативен съд – Велико Търново за периода 2014-2015 г.

bullet

Доклад за резултатите от извършена проверка на Апелативен съд – Бургас за периода 2014-2015 г.

bullet

Акт с резултати от извършена проверка на Апелативния специализиран наказателен съд за периода 2014-2015 г.

bullet

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г.

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2015 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2014 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2013 година

bullet

Становище на съдиите в Наказателната колегия на ВКС за проекта за Наказателен кодекс

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2012 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2011 година

bullet

Анализ на практиката на съдилищата по дела за престъпления, свързани с организираната престъпност по чл.321 НК чл.321А НК

bullet

Национална среща на съдиите за уеднаквяване практиката на съдилищата във връзка с трансграничната престъпност

bullet

Доклад за състоянието на съдебната дейност по изпълнение препоръките на ЕК, изнесен на националното съвещание на 3 октомври 2011 г.

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2010 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2009 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2008 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2007 година

bullet

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2006 година

bullet

Обобщен годишен доклад за дейността на съдилищата в страната през 2006 г.

Бюджет на Върховния касационен съд

В тази секция се публикуват данни за бюджета на Върховния касационен съд

bullet

Бюджет на ВКС за 2019 г.

bullet

Бюджет на ВКС за 2018 г.