Състав и структура | Председатели | Нормативна уредба | История на ВКС | Съдебна палата | Анализи и доклади | Декларации | УПБ | Ведомствени жилища

 

 

 

Ведомствени жилища

 

Правила
bullet ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/05.07.2018 г.)

 

Образци

bullet

ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1

bullet

ОБРАЗЕЦ на декларация по чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2

bullet

ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

 

Заседания на Жилищна комисия
bullet Извлечение от Протокол 4 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-01-2019 г.
bullet Извлечение от Протокол 3  от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 05-11-2018 г.

bullet

Извлечение от Протокол 2 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 17-10-2018 г.

bullet

Извлечение от Протокол 1 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 20-09-2018 г.