ПРЕСОФИС | 2015-2016г. | 2013-2014г. | 2011-2012г. | 2009-2010г. | 2007-2008г. | 2005-2006г. | Дела ОП и КП

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

Новини и официални съобщения на ВКС от предишни години можете да намерите
чрез съответните препратки в долния край на тази секция.

 

16.02.2018 г.

ВКС: АС – София трябва да разгледа частната жалба срещу определение на СГС за обезпечителни мерки срещу бившия депутат Живко Мартинов
С определение по касационно наказателно частно дело № 140/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща прекратеното от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) частно наказателно дело № 34/2018 г. за решаване от Апелативен съд – София
...►

 

15.02.2018 г.

ВКС остави в сила решението на АС – Бургас, с което е потвърдена присъда срещу бившия директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за сключена неизгодна сделка
С Решение № 315/14.02.2018 г., постановено по наказателно дело № 686/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение № 3/27.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 272/ 2016 г. на Бургаския апелативен съд
...►

 

14.02.2018 г.

ВКС потвърди присъдата на АСНС, с която са оправдани подсъдимите за опит за убийство на Кирил Киров през 2003 г. и за участие в организирана престъпна група
С Решение № 195/12.02.2018 г. по к.н.д. № 999/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъда от 07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд
...►

 

14.02.2018 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари ...►

 

12.02.2018 г.

Поклонението пред бившия председател на Върховния съд Иван Велинов ще се състои на 13 февруари 2018 г. от 12.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища
На 11 февруари 2018 г. ни напусна уважаваният юрист Иван Велинов – председател на Върховния съд на Република България от 1981 до 1990 г.
...►

 

09.02.2018 г.

ВКС ще решава дали подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение на окръжен съд
С Разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии
...►

 

07.02.2018 г.

ВКС сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете в ЗСВ, регламентиращи отстраняването от длъжност на магистрати
Върховният касационен съд (ВКС) отправи до Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 – ал. 6 от Закона за съдебната власт
...►

 

07.02.2018 г.

ВКС отказа да промени тълкуването си по въпроси за приложението на правилото ne bis in idem, което забранява двойното наказване за едно и също деяние
С Тълкувателно решение № 4/06.02.2018 г., постановено по т. д. № 4/2017 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши
...►

 

07.02.2018 г.

ВКС отклони искане на главния прокурор за даване отговор на въпрос за пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 от НК (престъпления по служба)
С определение от 06.02. 2018 г. по т. д. № 7/2017 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) отклонява като недопустимо искането на главния прокурор
...►

 

07.02.2018 г.

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу бивш футболист на ПФК „Славия“ за причиняване на смърт по непредпазливост
С Решение № 6/06.02.2018 г. по касационно дело № 1185/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението от 04.07.2017 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. и връща делото за ново разглеждане
...►

 

16.01.2018 г.

Председателят на ВКС командирова шестима съдии от районни съдилища в страната да правораздават в Софийския районен съд
Със свои заповеди от 15.01.2018 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) комадирова шестима съдии от районни съдилища в страната на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС) за разглеждане на граждански дела
...►

 

11.01.2018 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2018 г. ...►

 

15.12.2017 г.

Председателят на ВКС утвърди критериите, с които ще се съобрази при предстоящото командироване на съдии в СРС
Със своя заповед от 15.12.2017 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) утвърди критерии за командироване на съдии, с които той ще се съобразява при упражняване на правомощието си
...►

 

14.12.2017 г.

Председателят на ВКС внесе в Съдийската колегия на ВСС предложение за назначаване на съдия Светла Димитрова за заместник на председателя на съда
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване на съдия Красимир Влахов от заеманата длъжност „заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд“ и за назначаване на съдия Светла Димитрова на тази длъжност
...►

 

08.12.2017 г.

След получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания, решението по т. нар. дело Килърите е публикувано в страницата на ВКС в интернет
С Решение № 234/01.12.2017 г., постановено по касационно дело № 407/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя присъда № 12/ 04.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 184/2015 г. на Варненския апелативен съд, като
...►

 

08.12.2017 г.

ВКС потвърди осъдителна присъда срещу следователя Боян Боянов за документна измама
С Решение № 153/2017 г., постановено по наказателно дело № 589/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивна присъда на Софийския апелативен съд
...►

 

04.12.2017 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднакви съдебната практика по въпроси, свързани с изпълнението на наказанието „пробация“
С Тълкувателно решение № 3/01.12.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 3/2017 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд реши
...►

 

04.12.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември ...►

 

29.11.2017 г.

Командироване на съдии в СРС
Софийският районен съд обявява, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в Гражданско отделение на съда
...►

 

28.11.2017 г.

За втори път ВКС върна за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна дело за подкуп срещу служители в Държавен фонд „Земеделие“
С Решение № 183/28.11.2017 г., постановено по наказателно дело № 535/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивно решение № 35/09.03.2017 г. на Апелативен съд – Варна
...►

 

23.11.2017 г.

Председателят на ВКС присъства на среща на посланици на държави от ЕС, на която бе обсъдено провеждането на съдебната реформа
На 23 ноември 2017 г. в сградата на Представителството на Европейската комисия се проведе среща за обсъждане на хода на съдебната реформа в България
...►

 

17.11.2017 г.

ВКС сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателно-процесуалния кодекс
Върховният касационен съд (ВКС) отправи до Конституционния съд (КС) искане за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна
...►

 

10.11.2017 г.

Председателят на Върховния касационен съд предложи съкращаване на четири незаети щатни бройки „съдия във ВКС“
На база на анализ на степента на натовареност и поради наблюдаваната устойчива тенденция за намаляване на броя на образуваните дела
...►

 

10.11.2017 г.

ВКС отмени арбитражно решение в частта, с която е изменен текст от договора за приватизационна продажба на акции, съставляващи 70% от капитала на „Параходство Български морски флот“ ЕАД
С решение № 189/09.11.2017 г., постановено по търговско дело № 1675/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя, на основание чл. 47, ал. 1, т. 5 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА), арбитражното решение от 30.03.2017 г. на Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата
...►

 

08.11.2017 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднакви практиката по въпроси, свързани с исковете по чл. 109 от Закона за собствеността
С Тълкувателно решение № 4/2015 г. от 06.11.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 4/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши
...►

 

07.11.2017 г.

Заради промените в НПК (в сила от 05.11.2017 г.) ВКС няма да публикува в сайта си съдебните актове за налагане на наказание „лишаване от свобода“, докато прокурор не уведоми, че са предприети действия по изпълнение на наказанието
От 6 ноември 2017 г. в страницата на Върховния касационен съд (ВКС) в интернет няма да бъде публикуван незабавно, както се случваше до момента, съдебен акт на състав на Наказателната колегия, с който влиза в сила присъда за признаване на подсъдим за виновен и за налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“
...►

 

07.11.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември ...►

 

03.11.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за приложението на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ – прекратяване на трудов договор, когато работник/служител не притежава необходимото образование или професионална квалификация
С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 4/2017 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС (ОСГК) на тълкувателно решение
...►

 

02.11.2017 г.

Комисията, назначена от председателя на ВКС за извършване на проверка в Софийския апелативен съд, констатира нарушение на принципа на случайния подбор
Комисията, назначена със Заповед № 2510/16.10.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), извърши проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд (САС) по повод на издадената от председателя на САС Заповед № А-1198/04.10.2017 г.
...►

 

27.10.2017 г.

Пленумът на ВКС изрази положително становище за съдия Светла Димитрова, предложена от председателя на съда за негов заместник и ръководител на Гражданската колегия
На свое заседание, проведено на 27 октомври 2017 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отложи обсъждането на т. 1 от дневния ред – „Проект на искане до Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)“
...►

 

25.10.2017 г.

ВКС отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС, свързано с тълкуването на разпоредби на Регламент (ЕО) 2201/2003 г.
Върховният касационен съд на Република България (ВКС), на основание чл. 267, ал. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), с определение на съдебен състав от Четвърто гражданско отделение спря производството по частно гражданско дело № 3801/2017 г. и отправи преюдициално запитване
...►

 

18.10.2017 г.

Съдиите от Гражданската колегия на ВКС изразиха своята благодарност и високата си оценка за работата на Красимир Влахов като заместник на председателя на съда и ръководител на колегията
На 18.10.2017 г. бе проведено Общо събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), свикано от заместник-председателя на съда и ръководител на Гражданската колегия Красимир Влахов
...►

 

16.10.2017 г.

Председателят на ВКС нареди проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд
Със своя заповед от 16.10.2017 г. председателят на Върховния касационен съд назначи комисия, която да извърши проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд (САС)
...►

 

16.10.2017 г.

Председателят на ВКС обжалва решението на Съдийската колегия да не наложи наказание на Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)
...►

 

16.10.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроса дали намират приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. второ от ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд
По искане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), основано на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Гражданската и Търговската колегии, в съда бе образувано Тълкувателно дело № 6/2017 г. 
...►

 

12.10.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври ...►

 

06.10.2017 г.

Председателят на ВКС внесе в Съдийската колегия предложение за и. ф. председател на СГС да бъде определен съдията от Софийския апелативен съд Красимир Машев
В качеството си на горестоящ административен ръководител и член на Висшия съдебен съвет (ВСС) председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов внесе в Съдийската колегия на ВСС предложение
...►

 

04.10.2017 г.

Ученици от СПГЕ „Джон Атанасов“ бяха гости на Върховния касационен съд в рамките на инициативата „Ден на отворени врати“
На 4 октомври 2017 г. Върховният касационен съд (ВКС) проведе ден на отворени врати. В Съдебната палата гостуваха възпитаници на Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ от 9 до 12 клас
...►

 

03.10.2017 г.

ВКС уеднакви практиката по отношение на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство), когато престъплението е извършено спрямо орган на власт
С Тълкувателно решение № 1/28.09.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2017 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд реши
...►

 

02.10.2017 г.

Петчленният състав на ВКС и ВАС остави без уважение жалбата на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите
С Решение № 1/02.10.2017 г., постановено по дело № 34/2017 г. по описа на Гражданската колегия на ВКС, петчленният състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ
...►

 

13.09.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември ...►

 

08.09.2017 г.

Поклонението пред бившия председател на ВКС Иван Григоров ще се състои на 12 септември 2017 г. от 12.00 ч. в църквата „Св. вмчк. Георги Победоносец“ на бул. ,,Патриарх Евтимий“
На 6 септември 2017 г. ни напусна уважаваният юрист Иван Григоров – председател на Върховния съд от 1992 до 1994 г., председател на Върховния касационен съд от 2000 до 2007 г., съдия в Конституционния съд и адвокат
...►

 

23.08.2017 г.

ВКС остави в сила въззивна присъда на Софийския апелативен съд срещу Емил Цанков – бивш кмет на Община Белоградчик
С решение № 62/22.08.2017 г. по наказателно дело № 8/2017 г. на Второ наказателно отделение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивна присъда № 26 от 19.10.2016 г.
...►

 

22.08.2017 г.

ВКС остави в сила решение на Софийския апелативен съд по делото срещу Методи Таранов, Стефан Стефанов, Първан Костадинов и Александър Йотов за квалифицирана контрабанда (чл.242, ал.1, б.“в“ и б.“д“ от НК)
С решение № 176/22.08.2017 г. по наказателно дело № 302/2017 г. на Второ наказателно отделение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решение № 500 от 02.12.2016 г.
...►

 

21.08.2017 г.

ВКС остави в сила решение на Апелативен съд-Велико Търново по делото срещу Петко Петков от гр. Лясковец
С Решение №112/21.08.2017 г. по наказателно дело № 402/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила
...►

 

15.08.2017 г.

Уточнение по повод на неверни твърдения за съдържание на тълкувателно решение на ВКС в материал, излъчен на 15 август 2017 г. в предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия
По отношение на тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) от 20.07.2017 г. не отговарят на истината, направените изявления от събеседниците в репортаж, излъчен на 15 август 2017 г. по Нова телевизия
...►

 

09.08.2017 г.

ВКС потвърди решение на АСНС по дело срещу организирана престъпна група, създадена за изготвяне и прокарване в обръщение на неистински платежни инструменти
С Решение № 177/08.08.2017 г. по наказателно дело № 114/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решение № 31/2016 г. по в.н.о.х.д. № 87/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС)
...►

 

31.07.2017 г.

ВКС уеднакви практиката по въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения
С Тълкувателно решение № 7/2014 г. от 31.07.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 7/2014 г., Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК) на Върховният касационен съд (ВКС) реши
...►

 

31.07.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за давностния срок за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост
С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, бе образувано Тълкувателно дело № 3/2017 г.
...►

 

24.07.2017 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднакви практиката по въпроси, свързани с договорите за възмездно ползване на земеделска земя
С тълкувателно решение № 2/2015 от 20.07.2017 г., постановено по тълкувателно дело № 2/2015 г., Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК) на Върховният касационен съд (ВКС) реши
...►

 

20.07.2017 г.

Съдиите от Върховния касационен съд изразиха категорично несъгласие относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) изпратиха становище до Председателя на Народното събрание и до Правната комисия при Народното събрание относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
...►

 

19.07.2017 г.

ВКС върна на Софийския апелативен съд за ново разглеждане делото срещу Иво Радев – бивш окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен
С Решение № 183/17.07.2017 г. по наказателно дело № 508/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя изцяло Решение № 5 от 22.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС)
...►

 

12.07.2017 г.
Пленумът на ВКС избра девет съдии, които ще са членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
 ...►

 

11.07.2017 г.
С тълкувателно решение ВКС уеднакви практиката по въпроси, свързани с изпълнителното производство
 ...►

 

07.07.2017 г.

Във ВКС постъпиха още две предложения за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС   ...►

 

05.07.2017 г.
На 12 юли 2017 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС  ...►

 

05.07.2017 г

За 14 юли 2017 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите ...►

 

03.07.2017 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднакви практиката по прилагането на текстове от Семейния кодекс ...►

 

30.06.2017 г.

ВКС уеднакви практиката по въпроса какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност ...►

 

28.06.2017 г.

ВКС върна на Апелативен съд – Бургас за ново разглеждане делото срещу Петко Арнаудов
С Решение № 54/27.06.2017 г. по касационно дело № 53/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивно решение № 174/30.11.2016 г. по в.н.о.х.д. № 192/2016 г. на Бургаския апелативен съд
...►

 

27.06.2017 г.

На 28 юни 2017 г. ще бъдат публично определени чрез електронно разпределение тримата съдии от ВКС – членове на петчленния състав за делото по жалба срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите
С Разпореждане № 1/27.06.2017 г. председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) разпореждат да се образува производство по описа на ВКС
...►

 

23.06.2017 г.

ВКС възобнови частично производството по делото за двойното убийство край река Камчия
през 2007 г.
...►

 

22.06.2017 г.

Съдът на ЕС образува дело по преюдициално запитване от ВКС, свързано с понятието „право на лични отношения“, използвано в Регламент (ЕО) № 2201/2003 г. на Съвета от 27.11.2003 г.   ...►

 

16.06.2017 г.

От 2017 г. съдиите, прокурорите и следователите, включително председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, не подават декларации пред Сметната палата, а в Инспектората към ВСС  ...►

 

16.06.2017 г.

Председателят на ВКС обжалва решението на Съдийската колегия за отмяна на наложеното от него дисциплинарно наказание на съдия от ВКС ...►

 

15.06.2017 г.

Председателят на ВКС обжалва отказите на Съдийската колегия да образува дисциплинарни производства срещу трима съдии ...►

 

12.06.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни ...►

 

05.06.2017 г.

Президентът на Република България и председателят на ВКС ще обсъдят продължаването на съдебната реформа
По молба на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов на 6 юни 2017 г. (вторник) от 15.00 ч. в сградата на Президентската институция той ще се срещне с президента на Република България Румен Радев
...►

 

01.06.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело поради противоречива практика при приложението на чл. 135 от ЗЗД (Павлов иск) С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2017 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии по въпросите ...►

 

29.05.2017 г.

Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз излезе с изявление относно положението в Полша
След обсъждане сред членовете на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз организацията излезе с изявление относно обсъжданите съдебни реформи в Полша
...►

 

26.05.2017 г.

ВКС постанови, че при доставяне на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, се прилагат нормите на Закона за енергетиката, които не противоречат на Закона за защита на потребителите
С Тълкувателно решение № 2/2016 от 25 май 2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 2/2016 г., Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: „За отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката
...►

 

22.05.2017 г.

Председателят на ВКС предлага образуване на дисциплинарни производства срещу съдии за нарушения в СГС при издаването на разрешения за използване на специални разузнавателни средства
Три предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу съдии, които са били оправомощени да издават разрешения по депозирани в Софийския градски съд искания за използване на специални разузнавателни средства, внесе председателят на Върховния касационен съд
...►

 

19.05.2017 г.

ВКС върна на АС – Варна за ново разглеждане делото срещу Недрет Неджибов – публичен изпълнител при Регионална дирекция към Агенцията за държавни вземания – Варна
С Решение № 99/18.05.2017 г. по наказателно дело № 117/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението от 02.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 89/2016 г. на Апелативен съд – Варна (АС – Варна) и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на съда, от стадия на съдебното заседание
...►

 

18.05.2017 г.

При придобиване на правото на собственост върху имот на основание публична продан не се придобива собствеността и върху сграда в имота – самостоятелен обект на собственост, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител сградата не фигурира
С Тълкувателно решение № 5/2015 от 18 май 2017 г. , постановено по тълкувателно дело № 5/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан
...►

 

17.05.2017 г.

Председателят на ВКС и министър-председателят ще обсъдят продължаването на съдебната реформа
По молба на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов на 19 май 2017 г. (петък) от 8.30 ч. в сградата на Министерския съвет той ще се срещне с министър-председателя на Република България
...►

 

15.05.2017 г.

Председателят на ВКС изпрати писмо до президента на Република България с призив да упражни конституционно установените си правомощия на държавен глава и да сформира специална комисия за разследване на срещата на главния прокурор с Георги Гергов и Сашо Дончев
Пълният текст на писмото от председателя на Върховния касационен съд до президента на Република България
...►

 

15.05.2017 г.

Председателят на ВКС сезира главния прокурор за извършване на проверка на твърденията на адв. Ирена Савова за предлагана й „приятелска помощ“ от нейни колеги за решаване на дело във ВКС
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати писмо до главния прокурор на Република България с настояване да разпореди извършването на проверка по повод на публичните изявления на адв. Ирена Савова – в статията „Превръщат ли се съдилищата в търговски дружества“
...►

 

05.05.2017 г.

Според данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. предприетите стъпки за решаване на проблема с неравномерната натовареност са в правилната посока, но усилията трябва да продължат
В страницата в интернет на Върховния касационен съд (ВКС) – рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“, са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2016 г., приет от Пленума на съда на 26.04.2017 г., и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г., внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 02.05.2017 г.
...►

 

03.05.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроса кой дължи цената на доставената топлинна енергия, когато имотът е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение
С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано тълкувателно дело № 2/2017 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС по въпроса: Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ)
...►

 

28.04.2017 г.

Петчленен състав на ВКС остави без уважение исканията на петима от осъдените по делото „Анчови“ за възобновяване на наказателното производство
С Решение № 1/26.04.2017 г. по наказателно дело № 1171/2016 г. петчленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави без уважение исканията на петима от осъдените по делото „Анчови“ за възобновяване на наказателното производство
...►

 

27.04.2017 г.

Протоколи (със заличени имена на изказалите се съдии) от провеждани общи събрания на съдиите, свързани с обсъждане на избора през 2017 г. на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите...►

 

20.04.2017 г.

ВКС остави в сила решението на САС, с което е потвърдена осъдителната присъда на СГС по делото срещу Владимира Янева
С Решение № 57/19.04.2017 г. по наказателно дело № 161/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивно решение № 42/10.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 0050/2016 г. на Софийския апелативен съд. Решението е окончателно.
...►

 

12.04.2017 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС прие за изгубило сила възприето тълкуване в ТР № 3/2013 г. поради противоречие с решение на Съда на ЕС
С Тълкувателно решение № 3/12.04.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 3/2016 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Следва да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от ТР № 3/12.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г.
...►

 

07.04.2017 г.

Във ВКС беше публично разпределено делото „Килърите“
На 7 април 2017 г. от 10.00 ч. пред представители на медиите и пред адвокати на подсъдимите в деловодството на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) беше публично разпределено наказателно дело № 407/2017 г. (срещу Петър Стоянов, Янко Попов, Георги Вълев и Васил Костов – т. нар. дело Килърите)
...►

 

05.04.2017 г.

Във ВКС на 7 април 2017 г. ще бъде публично разпределено делото „Килърите“
На 7 април 2017 г. (петък) от 10.00 ч. в деловодството на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (Съдебна палата, сутерен, стая № 8) ще бъде публично разпределено делото срещу Петър Стоянов, Янко Попов, Георги Вълев и Васил Костов (т. нар. дело Килърите)
...►

 

29.03.2017 г.

ВКС върна за ново разглеждане делото срещу Филип Михайлов за причинената при управление на МПС край с. Лесидрен смърт на Велислава Цанкова и Марино Цветанов ...►

 

 

28.03.2017 г.

Решение по дело (срещу Юсеин Ахмед) от списъка на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления – мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2017 г. в рамките на МСО ...►

 

 

14.03.2017 г.

В Съдебната палата на 16 март 2017 г. ще се проведе конференция на тема „Румънският опит: антикорупционни институции и мерки“ ...►

 

10.03.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март ...►

 

10.03.2017 г.

ВКС върна за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото срещу Бейсим Шукри – бивш кмет на община Исперих
С Решение № 197/08.03.2017 г. по к.н.о.х.д. № 573/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя изцяло Присъда № 6/18.03.2016 г. по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. на Варненския апелативен съд и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.
...►

 

06.03.2017 г.

Британските юристи сър Станли Бърнтън и сър Стивън Силбър са на работно посещение във Върховния касационен съд   
С подкрепата на Посолството на Великобритания в Република България в периода 6 – 8 март 2017 г. на работно посещение в София са сър Станли Бърнтън и сър Стивън Силбър от ангажираната с подкрепа на програми за обучение Фондация „Слин“ (The Slynn Foundation). Двамата са британски юристи с много богат опит в различни области на правото.
...►

 

02.03.2017 г.

ВКС е готов с доклад от проверка в АСпНС и констатира отклонение от установената в съда практика при определянето на съдебния състав по мерките за неотклонение на Чокови
Комисия, назначена със Заповед № 420/22.02.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), в състав: председател – Лозан Панов, председател на ВКС, и членове – Мина Топузова и Бисер Троянов – съдии в Наказателната колегия на ВКС, извърши проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд ...►

 

17.02.2017 г.

ВКС изготви Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата взимат мярка за неотклонение „домашен арест“ и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе за разглеждане в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Доклад – анализ ...►

 

16.02.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари ...►

 

10.02.2017 г.

По повод на подадени заявления по ЗДОИ до ВКС ВАС постанови, че достъпът до протоколите от дебатите, проведени от общите събрания на върховните съдилища за приемане на тълкувателни решения, е ограничен
Върховният административен съд (ВАС) постанови две решения, свързани с приложението на Закона за достъп до обществена информация ...►

 

08.02.2017 г.

ВКС върна на Софийския апелативен съд за ново разглеждане делото срещу бившия съдия от Русе Николай Стефанов
С Решение № 33/08.02.2017 г. по наказателно дело № 25/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд отменя въззивната присъда от 18.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 804/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС) ...►

 

03.02.2017 г.

ВКС реши, че срокът по чл. 390, ал. 3 от ГПК за предявяване на бъдещ иск не може да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 от ГПК над предвидения едномесечен срок
С Решение № 4/2015 г. от 03.02.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 4/2015 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че срокът по чл. 390, ал. 3 ...►

 

02.02.2017 г.

ВКС измени присъдата на Йордан Петров за тройния разстрел в с. Куманово от „доживотен затвор без право на замяна“ на „доживотен затвор“
С Решение № 173/2017 г. по касационно дело № 616/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 242/2015 г. на Варненския апелативен съд ...►

 

02.02.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси от производството по търговска несъстоятелност
По предложение на заместника на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Търговската колегия с разпореждане на председателя на съда бе образувано Тълкувателно дело № 1/2017 г. ...►

 

30.01.2017 г.

ВКС уеднакви практиката по въпрос, свързан с правото на пострадалия да получи обезщетение над изплатеното от застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение
С Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2016 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: „Пострадалият няма право да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение ...►

 

13.01.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари  ...►

 

 

 

 

Роза Георгиева

Началник на кабинетa на председателя на ВКС

тел. :  (+3592) 9871734,  (+3592) 9219442
факс: (+3592) 9888034

email: rgeorgieva@vks.bg

 

 

2015-2016 г. 2013-2014 г. 2011-2012 г. 2009-2010 г. 2007-2008 г. 2005-2006 г.