13.01.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари

 

16.01.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1171/2016 г. (за грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Бисер Троянов

Във Върховния касационен съд (ВКС) е образувано наказателно дело № 1171/2016 г. по подадени искания за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл. 354, ал. 5 от НПК от осъдените Димчо Димов, Борис Маринов, Димитър Николов, Божидар Методиев и Петър Стоянов с Присъда № 87/18.04.2016 г. по н. д. № 98/2015 г. на ВКС, с която частично е отменено Решение № 21/24.11.2014 г. на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 98/2007 г. на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Димов, Борис Маринов, Димитър Николов, Божидар Методиев, Цветко Ненов и Петър Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението, поради настъпила абсолютна давност, първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С Присъда № 87 от 18.04.2016 г. по н. д. № 98/2015 г. на ВКС (постановена при третото по ред касационно разглеждане на делото) въззивното решение е отменено в частите му относно обвинението по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК, произнасянето по гражданските искове, както и по направените разноски по делото, и вместо това всички подсъдими са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като на всеки от тях е наложено наказание лишаване от свобода“ за срок от по 10 години, осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци Веско и Марина Анчови претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 120 150 лева, ведно със законната лихва. Със същата присъда ВКС е отхвърлил изцяло предявените граждански искове от Роси и Надя Георгиеви, като е осъдил всички подсъдими солидарно да заплатят направените разноски по делото, като в останалата част е оставил в сила въззивното решение.

С постъпилите искания за възобновяване се правят искания за отмяна на присъдата по н. д. № 98/2015 г. на ВКС и постановяване на оправдателен съдебен акт, алтернативно връщане на делото за ново разглеждане.

30.01.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 25/2017 г. (срещу бившия съдия Николай Стефанов), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Румен Петров

Във ВКС е образувано наказателно дело № 25/2017 г. срещу Николай Стефанов Стефанов – бивш съдия в Районен съд – Русе, по касационен протест на прокурор при Апелативната прокуратура – София и касационна жалба на частния обвинител срещу въззивната присъда от 18.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 804/2016 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 12.05.2016 г. по н.о.х.д. № 2574/2015 г. на Софийския градски съд подсъдимият Николай Стефанов е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 302, т. 1, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (искане на подкуп и опит да се приеме такъв от съдия) и осъден, поради което са му наложени следните наказания: „лишаване от свобода“ в размер на три години, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 от НК за срок от пет години; „глоба“ в размер на 3000 лева и лишаване от различни права (да заема магистратска длъжност в съдебната власт и да упражнява юридическа професия) за срок от по три години.

С въззивната присъда от 18.10.2016 г. на Софийския апелативен съд подсъдимият Николай Стефанов е признат за невиновен и оправдан в извършването на престъплението по чл. 302, т. 1, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (искане на подкуп и опит да се приеме такъв от съдия).

С касационния протест се иска отмяна на оправдателната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушаване на материалния закон.

С касационна жалба, подадена от частния обвинител, също се иска отмяна на присъдата на Софийския апелативен съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.