17.02.2017 г.

ВКС изготви Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата взимат мярка за неотклонение „домашен арест“ и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе за разглеждане в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата взимат мярка за неотклонение „домашен арест“ и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“, изготвен от Аналитичното звено на Наказателната колегия на ВКС.

В рамките на проучването на съдебната практика в страната по повод взимането и изменението на мярка за неотклонение „домашен арест“, възложено от председателя на ВКС, са изискани анализи от всички апелативни съдилища в страната, които да отразяват практиката на съдилищата от съответния апелативен район по въпросите, свързани с изготвянето на доклада.

В анализа е констатирано, че има спорадична неправилна практика в някои отделни съдилища в страната, но тя не е в такава степен, че да сочи на предпоставките на чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната власт за предприемане на тълкувателна дейност. В някои съдилища мярката за неотклонение „домашен арест“ погрешно се взима, когато липсва обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, в което е обвинен, както и когато липсва опасност от укриването на лицето или извършване на престъпление. Констатирана е частично и неправилна практика след изтичане на предвидените максимално допустими срокове за мярката за неотклонение „задържане под стража“ тя да бъде изменяна в „домашен арест“.

Препоръката в доклада е с оглед предотвратяване на утвърждаването на неправилна практика относно мярката за неотклонение „домашен арест“ анализът да бъде изпратен на съдилищата, както и на Националния институт на правосъдието, за да бъде взет предвид при организирането на програмите за първоначално и текущо обучение на магистратите.

                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.