27.04.2017 г.

Протоколи (със заличени имена на изказалите се съдии) от провеждани общи събрания на съдиите, свързани с обсъждане на избора през 2017 г. на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите и предлагане на кандидатури, въз основа на писмо с изх. № 200/05.04.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд.

 

Протокол от ОС на ОС – Хасково

Протокол от ОС на РС – Хасково

Протокол от ОС на РС – Харманли

Протокол от ОС на РС – Свиленград

Протокол от ОС на РС – Димитровград

Протокол от ОС на АС – Варна

Протокол от ОС на НК на ВКС

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.